Hvad kræver det at drive klinik?

Vejledningen har mange år på bagen, men i august 2021 er denne blevet opdateret. 

Det er vigtigt at understrege, at vejledningen kan under ingen omstændigheder erstatte den konkrete juridiske og økonomiske rådgivning, som den enkelte kiropraktor bør indhente hos advokat og/eller revisor.

En sådan rådgivning kan ikke indhentes i Dansk Kiropraktor Forenings sekretariat, der dog naturligvis gerne er behjælpelig med generelle råd og vejledninger. 

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at der i vejledningen stadig omtales begrebet ”sygesikring”, selvom dette begreb blev afskaffet ved indførelse sundhedsloven. Begrebet anvendes, fordi det er indarbejdet og er mundret.

Download vejledningen (pdf)

På 'Markedspladsen' kan du søge eller sælge klinik(andel)