Computer pixebay Mohamad hassan.jpg

Som erhvervsdrivende skal du overholde markedsføringsloven. Som sundhedsperson skal du endvidere overholde de særlige regler om markedsføring af sundhedsydelser samt reglerne om markedsføring af medicinsk udstyr.

Loven omfatter både autoriserede og ikke-autoriserede sundhedspersoner. 
Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med lovens overholdelse - læs mere hos styrelsen.

Hvor går grænsen mellem oplysning og markedsføring?
Helt overordnet vil der være tale om markedsføring, når du som kiropraktor i erhvervsøjemed foretager foranstaltninger, fx på skrift, i tale, billedligt eller på anden måde, der udbyder eller tilbyder dine ydelser. Betaling er ikke en betingelse. Markedsføring af en evt. gratis sundhedsydelse er også omfattet af reglerne. Markedsføringen kan fx udføres ved annoncering i trykte medier, via radio eller digitalt på hjemmesider og sociale medier. Det vil altid bero på en konkret vurdering af materialets indhold, om der er tale om markedsføringaf en sundhedsydelse – eller blot en oplysning, der ikke er omfattet af markedsføringsreglerne.

Når du skal beskrive din klinik og dine ydelser, skal beskrivelsen være saglig og må ikke fremstå urigtig, vildledende, mangelfuld eller utilbørlig. Markedsføringen skal være baseret på faglige og relevante oplysninger. Kort sagt, skal beskrivelsen være korrekt og må på ingen måde være vildledende, herunder hvem der udfører behandlingen, pris, effekt eller succesrate. Vælger du som kiropraktor at gøre brug af anprisninger i din markedsføring, skal du altså sikre, at disse ikke fremstår vildledende, herunder mere effektfulde end det kan bevises. Anvendes der før-og-efter-billeder, er det vigtigt, at du som afsender gør særligt opmærksom på, at effekten af en behandling er individuel. 

Råd til saglig markedsføring fra Malene Raunholt, advokat, og Marie-Louise Uglebjerg Hansen, advokatfuldmægtig, Kielberg Advokater:
• Når du markedsfører din praksis og dine ydelser, må der ikke være tvivl om, hvad og hvem der markedsføres
• Anvend kun korrekte oplysninger, der kan dokumenteres
• Undlad unødig ”oppustning”
• Undlad at anvende termer om helbredende effekt
• Ved brug af konkurrencer og andre ”spotdeals” skal der fortsat være fokus på det sundhedsfaglige ved ydelsen

> Læs meget mere om blandt andet saglighed i artikel fra KIROPRAKTOREN sommer 2020 (pdf)
> Få gode råd om saglig formidling af forsker, der har undersøgt danske klinikkers hjemmesider, KIROPRAKTOREN sommer 2020 (pdf) 

Forbud mod levende billeder i markedsføringen af sundhedsydelser 

Forbuddet gælder kun markedsføring på andet end klinikkens egen hjemmeside. Det er indført som et beskyttelseshensyn, forstået på den måde, at ved at begrænse anvendelsen af levende billeder til klinikkernes egen hjemmeside, så er det kun de personer, der aktivt selv søger oplysninger om behandlingen, der bliver udsat for den type markedsføring.

3 gode råd
 fra Malene Raunholt, advokat, og Marie-Louise Uglebjerg Hansen, advokatfuldmægtig, Kielberg Advokater:
• Anvend kun levende billeder på egen hjemmeside.
• Sørg for, at links fra andre hjemmesider kun linker til forsiden af klinikkens hjemmeside.
• Vurdér, hvornår I markedsfører klinikken, og hvornår der er tale om markedsføring af sundhedsydelser.

> Læs artikel i KIROPRAKTOREN efterår 2020 

Hvad har DKF af formidling?

Under 'KLINIK' og 'Foldere, slideshow, gode links m.m.' finder du tekster målrettet ikke-kiropraktorer, fx borgere og sundhedsuddannede.

Lån det endeligt!  

Husk desuden, at der på Kiropraktorguide.dk er tekster om diverse tilstande, som man er mere end velkommen til at linke til eller kopiere fra