Overenskomsten regulerer bl.a. de vilkår, kiropraktorerne praktiserer under, samt gældende tilskud og honorarer for kiropraktorbehandling, men indeholder også aftaler om meget andet, fx om Kiropraktorfonden, udviklingsprojekter, klinikinformation på Sundhed.dk, henvisningsrettigheder og andet.

RLTN og DKF indgik 28. oktober 2016 aftale om den nuværende overenskomst, der trådte i kraft 1. april 2017 og gælder til og med marts 2020.

Er du tilmeldt landsoverenskomsten, er der god information på Sundhed.dk vedr. kiropraktorpraksis, fx om afregning m.v.

HVIS DU IKKE ER MEDLEM, MEN OK-TILMELDT
Kiropraktorer, der er tilmeldt landsoverenskomsten, men ikke medlem af DKF, skal ifølge aftale indgået med RLTN maj 2008 betale et administrationsgebyr til DKF. Her er gebyraftalen.

HAR KLINIKKEN IKKE RØNTGEN
Kiropraktorer, der ikke tilbyder røntgenundersøgelse i egen klinik, skal enten indgå aftale med en anden kiropraktorklinik om, at patienter kan modtages på den pågældende klinik eller samarbejdsudvalget skal indgå en § 24-aftale (tidligere § 2-aftale) om henvisning til røntgen andet sted end hos en praktiserende kiropraktor.

DKF har udarbejdet en standardsamarbejdsaftale, som kan bruges i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftaler om brug af anden kliniks røntgenanlæg. Aftalen kan tilpasses de individuelle forhold for de to klinikker. Aftalen sendes til den respektive region.

INDTJENINGS- OG OMKOSTNINGSUNDERSØGELSE
Der gennemføres i hver overenskomstperiode en indtjenings- og omkostningsundersøgelse på kiropraktorområdet. Udgifterne til undersøgelsen afholdes af Kiropraktorfonden. Undersøgelsen foregår i juni 2019. Se den seneste her.

LÆS MERE OM OK17 OG PAKKEFORLØB HER