Pakkeforløb ved nerverodstryk hos kiropraktoren

De tre nye forløb trådte i kraft i 2017, hvor kiropraktorklinikker med overenskomst (ca. 90%) kan tilbyde patienter med nedenstående diagnoser et særligt forløb med højt tilskud fra det offentlige. 

På Sundhed.dk står der 'med tilskud' ud for klinikker med overenskomst i 'Find behandler'

De 3 patientgrupper er:
Lumbalt nerverodstryk (indført i 2014)
Til patienter, som efter diagnostisk triage/stratificering vurderes til at have nerverodspåvirkning sv.t. lænden med debut inden for 3 mdr. Forløbet omfatter forundersøgelse og 3 milepælsundersøgelser efter 2, 4 og 8 uger. Derudover evt. mellemliggende konsultationer efter behov. Pakkeforløbet har eksisteret siden 2014, men siden april 2017 har det offentlige ydet langt større tilskud (60% og 40%) end tidligere (cirka 20%).

Cervikal nerverodstryk (pr. 1. april 2017)
Til patient, som efter diagnostisk triage/ stratificering vurderes til at have nerverodspåvirkning sv.t. nakken med debut inden for 3 mdr. Forløbet omfatter forundersøgelse og 3 milepælsundersøgelser efter 2, 4 og 8 uger. Derudover evt. mellemliggende konsultationer efter behov.

Lumbal spinalstenose (pr. 1. april 2017) 
Patienter med spinalstenose har ofte længerevarende anamnese med bensmerter og reduceret gangdistance. Konservativ behandling kan forsøges inden evt. kirurgi i dette forløb ved stenose-symptomer, der er max 1 år. Det omfatter forundersøgelse og 2 milepælsundersøgelser efter 4 og 12 uger samt evt. konsultationer efter behov.

Forløbene er beskrevet i detaljer i detaljer i DKF og regionernes Landsoverenskomst om Kiropraktik. Hvad indgår i forløbene?

Hvad koster det?
Patienten betaler 200-270 kr. pr. konsultation i pakkeforløbet. Med evt. tilskud fra Sygeforsikringen ’danmark’ reduceres udgiften til 50-65 kr. pr. konsultation i det nuværende niveau. 

Kræver det henvisning?
Henvisning ikke nødvendig, men læge kan henvise til kiropraktor via RefHost, hvis det skønnes relevant. 

En del af overenskomsten med Danske Regioner
Pakkeforløbene er aftalt i seneste overenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  Aftalen trådte i kraft 1. april 2017 og indfører tillige kiropraktorerne i Den Danske KvalitetsModel. Landets kiropraktorklinikker akkrediteres af IKAS i perioden 2018-2020.  Der indføres også en model for systematisk efteruddannelse for kiropraktorer.


Også ny tilskudsstruktur

Overenskomsten reformerer ydelses- og tilskudsstrukturen i kiropraktorpraksis. Der er indført nyt princip for ydelser og tilskud ved førstegangskonsultationer, som baserer sig på, når eller om patienten tidligere har været tilset af kiropraktor i klinikken.

De opfølgende konsultationer er nu inddelt i tre typer efter antal kriterier anvendt.

Der er indført højt tilskud (60% og 40%) i pakkeforløbene, så egenbetalingen bliver 200-270 kr. pr. konsultation – med evt. tilskud fra ’danmark’ 50-65 kr. i det nuværende leje. 

I alle andre kiropraktorkonsultationer er niveauet for egenbetaling og niveauet for tilskud fra 'danmark' fastholdt på niveau med før 2017. 

Egenbetalingen i en almen førstegangskonsultation for en patient, der har været tilset i den pågældende kiropraktorklinik inden for det seneste år, koster ca. 350 kr, mens den koster ca. 465 kr., hvis det er mellem 1-3 år siden, og ca. 580 kr., hvis det er mere end 3 år siden eller aldrig. 

Find patient-information om pakkeforløbene 


Kiropraktorer har en 5-årig kandidatgrad i klinisk biomekanik fra Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på Syddansk Universitet. Efter universitet gennemføres en 1-årig praktisk supplerende uddannelse.