christina nielsen_8.jpg
Pakkeforløb til nerverodstryk hos kiropraktoren

De tre nye forløb trådte i kraft i 2017, hvor kiropraktorklinikker med overenskomst (ca. 90%) kan tilbyde patienter med nedenstående diagnoser et særligt forløb med højt tilskud fra det offentlige. 

På Sundhed.dk står der 'med tilskud' ud for klinikker med overenskomst i 'Find behandler'

De 3 diagnosegrupper er:
Lumbalt nerverodstryk
Til patienter, som efter diagnostisk triage/stratificering vurderes til at have nerverodspåvirkning sv.t. lænden med debut inden for 3 mdr. Forløbet omfatter forundersøgelse og 3 milepælsundersøgelser efter 2, 4 og 8 uger. Derudover evt. mellemliggende konsultationer efter behov. Pakkeforløbet har eksisteret siden 2014, men siden april 2017 har det offentlige ydet langt større tilskud (60% og 40%) end tidligere (cirka 20%).

Cervikal nerverodstryk 
Til patient, som efter diagnostisk triage/ stratificering vurderes til at have nerverodspåvirkning sv.t. nakken med debut inden for 3 mdr. Forløbet omfatter forundersøgelse og 3 milepælsundersøgelser efter 2, 4 og 8 uger. Derudover evt. mellemliggende konsultationer efter behov.

Lumbal spinalstenose
Patienter med spinalstenose har ofte længerevarende anamnese med bensmerter og reduceret gangdistance. Konservativ behandling kan forsøges inden evt. kirurgi i dette forløb ved stenose-symptomer, der er max 1 år. Det omfatter forundersøgelse og 2 milepælsundersøgelser efter 4 og 12 uger samt evt. konsultationer efter behov.

Forløbene er beskrevet i detaljer i detaljer i Danskl Kiropraktor Forening og regionernes Landsoverenskomst om Kiropraktik.

Hvad betaler patienten?
Taksterne reguleres hvert halve år. Her angives derfor cirka-priser. De til hver tid gældende nøjagtige priser findes her   

Forundersøgelsen og de tre milepælsundersøgelser koster alle cirka 285 kr. - er patienten allerede i forløb koster forundersøgelsen lidt mindre. Evt. mellemliggende konsultationer koster patienten 215 kr. 

Evt. tilskud fra Sygeforsikringen ’danmark’ reducerer udgiften til forundersøgelsen til cirka 70 kr. og de andre konsultationer til et leje på 110-150 kr. pr. konsultation i det nuværende niveau.

Kræver det henvisning?
Henvisning ikke nødvendig, men læge kan henvise til kiropraktor via RefHost, hvis det skønnes relevant. 

En del af overenskomsten med Danske Regioner
Pakkeforløbene er aftalt i seneste overenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  Aftalen trådte i kraft 1. april 2017 og indfører tillige kiropraktorerne i Den Danske KvalitetsModel. Landets kiropraktorklinikker akkrediteres af IKAS i perioden 2018-2020.  Der indføres også en model for systematisk efteruddannelse for kiropraktorer.

> Find patient-information om pakkeforløbene 
> Folder til download(pdf)

Også ny tilskudsstruktur

Udover pakkeforløb reformerede overenskomsten fra 2017 også ydelses- og tilskudsstrukturen inden for almene kiropraktorkonsultationer. Ved førstegangsydelsen er nu inddelt i tre grupper baseret på, når eller om patienten tidligere har været tilset af kiropraktor i klinikken (prisleje hhv. 595, 480 og 360 kr.) Herudover betaler patienten omkring 200-400 kr., hvis der skal foretages eller rekvireres billeddiagnostik). 

De opfølgende konsultationer er ligeledes inddelt i tre typer - afgrænset, almindelig og udvidet - efter antal kriterier anvendt (prisleje hhv. 195, 315 og 430 kr.) 

Sygeforsikringen 'danmark' udbetaler tilskud til kiropraktorbehandlinger, hvilket reducerer udgiften yderligere, ligesom mange kan få dækket udgifter til behandling hos kiropraktor gennem private sundhedsforsikringer. Der er også mulighed for kommunalt tilskud. 

Se de til enhver tid gældende takster inkl. patientandel her

Om kiropraktorer

Kiropraktorer har en 5-årig kandidatgrad i klinisk biomekanik fra Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på Syddansk Universitet. Efter universitet gennemføres en 1-årig praktisk supplerende uddannelse.

Læs om kiropraktik i Lægehåndbogen på Sundhed.dk
 

Opdateret marts 2019