christina nielsen_8.jpg
Pakkeforløb til nerverodstryk hos kiropraktoren (speciale 64)

Forløbspakkerne trådte i kraft i 2017, hvor kiropraktorklinikker med overenskomst (ca. 90%) kunne tilbyde patienter med nedenstående diagnoser et særligt forløb med højt tilskud fra det offentlige. 

På Sundhed.dk står der 'med tilskud' ud for klinikker med overenskomst i 'Find behandler'

De 3 diagnosegrupper er:
Lumbalt nerverodstryk
Til patienter, som efter diagnostisk triage/stratificering vurderes til at have nerverodspåvirkning sv.t. lænden med debut inden for 3 mdr. Forløbet omfatter forundersøgelse og 3 milepælsundersøgelser efter 2, 4 og 8 uger. Derudover evt. mellemliggende konsultationer efter behov. Pakkeforløbet har eksisteret siden 2014, men siden april 2017 har det offentlige ydet langt større tilskud (60% og 40%) end tidligere (cirka 20%).

Cervikal nerverodstryk 
Til patient, som efter diagnostisk triage/ stratificering vurderes til at have nerverodspåvirkning sv.t. nakken med debut inden for 3 mdr. Forløbet omfatter forundersøgelse og 3 milepælsundersøgelser efter 2, 4 og 8 uger. Derudover evt. mellemliggende konsultationer efter behov.

Lumbal spinalstenose
Patienter med spinalstenose har ofte længerevarende anamnese med bensmerter og reduceret gangdistance. Konservativ behandling kan forsøges inden evt. kirurgi i dette forløb ved stenose-symptomer, der er max 1 år. Det omfatter forundersøgelse og 2 milepælsundersøgelser efter 4 og 12 uger samt evt. konsultationer efter behov.

Forløbene er beskrevet i detaljer i Dansk Kiropraktor Forening og RLTN's Landsoverenskomst om Kiropraktik - fra side 49 i bilaget om speciale 64.


Kiropraktorens vigtigste opgaver i forhold til patienter, der er omfattet af forløbspakker vedr. diskusprolaps:

• Diagnostik inkl. overvejelser vedr. billeddiagnostiske undersøgelser (MR-scanning)
• Monitorering af neurologiske udfald og deres evt. udvikling og herunder evt. henvisning til kirurgisk vurdering i tilfælde af ”røde flag”.
• Smertehåndtering
• Behandlingsindsats med henblik på at fremme bevægelighed og funktion i lænderyggen og nakken
• Information til patienten om tilstanden, forventning til forløbet, prognosen og evt. forebyggende tiltag
• Vejledning i forhold til varetagelse af daglige funktioner
• Kommunikation med patientens praktiserende læge

Hvad betaler patienten?
Taksterne reguleres hvert halve år. Her angives derfor cirka-priser. De til hver tid gældende priser findes her   

Forundersøgelsen og de tre milepælsundersøgelser koster alle cirka 295 kr. - er patienten allerede i forløb koster forundersøgelsen lidt mindre. Evt. mellemliggende konsultationer koster patienten 220 kr. 

Evt. tilskud fra Sygeforsikringen ’danmark’ reducerer udgiften til forundersøgelsen til cirka 70 kr. og de andre konsultationer til et leje på 110-150 kr. pr. konsultation i det nuværende niveau.

Kræver det henvisning?
Henvisning ikke nødvendig, men læge kan henvise til kiropraktor, hvis det skønnes relevant. 

> Find patient-information om tilstandene i pakkeforløbene

 

Tilskudsstrukturen til almen kiropraktik (speciale 53)

Førstegangsydelsen i er inddelt i tre grupper baseret på, når eller om patienten tidligere har været tilset af kiropraktor i den pågældende klinik (prisleje hhv. 615, 490 og 370 kr.) Herudover betaler patienten omkring 200-400 kr., hvis der skal foretages eller rekvireres billeddiagnostik). 

De opfølgende konsultationer er ligeledes inddelt i tre typer - afgrænset, almindelig og udvidet - efter antal kriterier anvendt (prisleje hhv. 200, 320 og 445 kr.) 

Sygeforsikringen 'danmark' udbetaler tilskud til kiropraktorbehandlinger, hvilket reducerer udgiften yderligere, ligesom mange kan få dækket udgifter til behandling hos kiropraktor gennem private sundhedsforsikringer. Der er også mulighed for kommunalt tilskud. 

Se de til enhver tid gældende takster inkl. patientandel her

 

Om kiropraktorer

Kiropraktorer har en 5-årig kandidatgrad i klinisk biomekanik fra Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på Syddansk Universitet. Efter universitet gennemføres en 1-årig praktisk supplerende uddannelse.

Læs om kiropraktik i Lægehåndbogen på Sundhed.dk

 

Opdateret oktober 2021