Design uden navn (8).png

Flowchart over de tre pakkeforløb

Patientfoldere 2024

Pakkeforløb Lumbal diskusprolaps
Inklusion: Ordningen omfatter patienter, som efter indledende diagnostisk vurderes at have nerverodspåvirkning sv.t. lænden. Forløbet omfatter patienter over 16 år.
Forløb: Forundersøgelse, 3 statuskonsultationer efter 2, 4 og 8 uger samt mellemliggende konsultationer ved behov.

Pakkeforløb Cervikal diskusprolaps
Inklusion: Ordningen omfatter patienter, som efter indledende diagnostisk vurderes til at have nerverodspåvirkning sv.t. nakken. Forløbet omfatter patienter over 16 år.
Forløb: Forundersøgelse, 3 statuskonsultationer efter 2, 4 og 8 uger samt mellemliggende konsultationer ved behov.

Pakkeforløb lumbal spinalstenose
Inklusion: Konservativ behandling kan forsøges inden evt. kirurgi i dette forløb ved stenose-symptomer. Forløbet omfatter patienter over 16 år.
Forløb: Forundersøgelse, 2 statuskonsultationer efter 4 og 12 uger samt evt. mellemliggende konsultationer ved behov.

Udredningsforløb spændingshovedpine
Inklusion: Patienter med episodisk spændingshovedpine med hyppige anfald svarende til mere end 1, men færre end 15 dage pr. måned i gennemsnit i mere end 3 måneder. Patienter med kronisk spændingshovedpine i mere end 15 dage pr. måned i gennemsnit i mere end 3 måneder. Forløbet omfatter patienter over 18 år.
Forløb: Forundersøgelse, 2 statuskonsultationer efter 2 og 8 uger samt evt. mellemliggende konsultationer ved behov.

Udredningsforløb ved smerter i brystvæggen
Inklusion: Omfatter patienter (uden mistanke kardiel genese) med smerter i forreste brystvæg opstået inden for de seneste 3 måneder og som typisk provokeres af belastning/bevægelse af nakken og/eller den øvre del af thorakale rygsøjle. Forløbet omfatter patienter over 18 år.
Forløb: Forundersøgelse, statuskonsultation efter 4 uger samt evt. mellemliggende konsultationer ved behov.

Træningsforløb ryg
Inklusion: Patienter med nakke, bryst, ryg og/eller lændesmerter af en varighed på mere end 30 dage, hvor smerterne har indflydelse på funktion og livskvalitet med betydelige risikofaktorer for langvarig påvirkning af funktionsevne.
Forløb: Individuel samtale, gruppebaseret patientuddannelse, superviseret gruppetræning over 6-8 uger samt afsluttende statuskonsultation.

Træningsforløb hofte og knæ
Inklusion: Patienter med lette til moderate knæ og/eller hoftesmerter af en varighed på mere end 30 dage, hvor smerterne har indflydelse på funktion og livskvalitet med betydelige risikofaktorer for langvarig påvirkning af funktionsevne.
Forløb: Individuel samtale, gruppebaseret patientuddannelse, superviseret gruppetræning over 6-8 uger samt afsluttende statuskonsultation.

Hjælp til at forstå dine smerter
Inklusion: Patienter med kroniske eller gentagne episoder af svære smerter i bevægeapparatet, og hvor det samlede biopsykosociale billede vurderes at have betydelig indflydelse på prognosen.
Forløb: Ydelsen er enkeltstående.

Ydelserne "Træningsforløb ryg", træningsforløb hofte og knæ" samt "hjælp til at forså dine smerter" er først aktuelle fra februar/marts. 

Ønsker du at få en stak til at dele ud eller have liggende fremme, kan de bestilles (gratis!) på DKF@danskkiropraktorforening.dk.

Brug folderne, når du inkluderer patienter i pakkeforløb. Skriv evt. dato for inklusion på patientfolderen ud for tiden 0 og brug tidslinjen til at illustrere
planen for patienten.

Hvad kan man sige ved inklusion?

”Du har tegn på nerverodspåvirkning. Derfor sætter jeg dig i et forløb, hvor du følges tæt efter de samme retningslinjer som hos lægen.

Vi kommunikerer med lægen om forløbet, bl.a. omkring smertestillende medicin, og du kan henvises til MR-scanning eller rygcenter, hvis det viser sig nødvendigt.

Forløbet betyder, at du får et større tilskud til behandling.

Du skal booke tider til statuskonsultationer om 2,4 og 8 uger (discusprolaps) / 4 uger og 3 måneder (stenose) allerede i dag, da de skal ligge ret præcist i forhold til i dag af hensyn til tilskuddet fra Sygesikringen. (Skriv evt. dato for inklusion på patientfolderen ud for tiden 0 og brug tidslinjen til at illustrere planen for patienten.)

Du får sandsynligvis brug for behandlinger mellem disse faste konsultationer. Dem kan vi tilrettelægge undervejs. Hvis du har det godt efter fx 2 uger, kan de sidste konsultationer aflyses igen, og du er naturligvis ikke bundet af forløbet længere. Lige nu tyder det på et lidt længere forløb.”

 

Tekst om tilskudsstrukturen til borgere

Hvordan er priser og tilskud skruet sammen hos kiropraktoren?

 • Der eksisterer tre pakkeforløb ved diskusprolaps og spinalstenose med særligt højt tilskud

 • Tre typer førstegangshonorarer, der udelukkende afhænger af, hvornår du sidst har været hos en kiropraktor i klinikken:

  1. Hvis du har været her indenfor et år
  2. Hvis det er mellem 1 og 3 år siden, du har været her
  3. Hvis du ikke har været her før eller det er mere end 3 år siden

 • Tre typer honorarer i de opfølgende konsultationer, der afhænger af, hvor enkel eller omfattende behandlingen er:
  1. Afgrænset
  2. Almindelig
  3. Udvidet 

Læs mere om ok21

Handout til sundhedsuddannede

Opdateret 16/5 2024