SDU-diverse07.JPG

I OK17 besluttede parterne, at kiropraktorerne skulle akkrediteres i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel. I OK21 besluttede parterne at fortsætte arbejdet med kvalitetsudvikling gennem en kvalitetsenhed, som skal bygge videre på og erstatte akkrediteringen i den danske kvalitetsmodel.

Den nye kvalitetsenhed forankres på Kiropraktorernes Videnscenter med navnet KviK, Kvalitetsenheden i Kiropraktorpraksis.

Kvalitetsenheden kommer til at arbejde med følgende opgaver:
• Datafangst og diagnosekodning i samarbejde med Sundhed.dk (Sentinel)
• PRO/PROM projekter
• Patienttilfredshedsundersøgelser
• Kommunikation i form af epikriser og korrespondancemeddelelser
• Peer-to-peer / klyngearbejde
• Organisatorisk kvalitet
• Kvalitetsprojekter (f.eks. brug af røntgen, indikationsregistrering)

Organisation
• Kvalitetsenheden forankres på Kiropraktorernes Videnscenter
• Skaber synergi mellem forskning, systematisk efteruddannelse og kvalitet
• Opstart 1. april 2021 med 2-4 ansatte med forskellige profiler
• Sentinel-enhed hos Sundhed.dk med 2 ansatte

> Læs interview med Henrik Wulff Christensen om den nye enhed, visionerne og arbejdet med at bygge den op (marts 2021)

> Læs om de 4 nyansatte medarbejdere, der skal drive arbejdet (maj 2021)

> Læs aftalerne om kvalitet fra side side 18 i aftalen her

 

 

Opdateret 31. maj 2021