De tre foldere.jpg

1. april 2017 trådte den gældende Landsoverenskomst om Kiropraktik (ok17) i kraft og indførte nye ydelser, tilskud og pakkeforløb samt bl.a. kvalitetsakkreditering og systematisk efteruddannelse.

>>> Læs om den nye overenskomst, der trådte i kraft 1. april 2021 <<<

Pakkeforløb med højt tilskud ved tegn på diskusprolaps i nakke og ryg eller spinalstenose
Strukturerede forløb baseret på Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer. Indeholder en grundig førstegangsundersøgelse og 2 eller 3 milepælsundersøgelser i løbet af 2 eller 3 måneder samt mellemliggende og efterfølgende konsultationer efter behov. Egenbetaling mellem 215 og 285 kr. pr. konsultation. Herudover kommer evt. tilskud fra 'danmark'. Pakkeforløbet til diskusprolaps i lænden har eksisteret siden 2014.

> NYE UDGAVER august 2019: Information til patienter bl.a. folderne om tilstandene i pakkeforløbene
> Flowchart med gode råd på bagsiden - fysiske eksemplarer kan rekvireres hos DKF
> Kiropraktorer kan læse om indholdet i pjecen med ydelsesbeskrivelsen fra side 9
> Online patientinfo om de tre pakkeforløb på www.kiropraktorguide.dk 
> Læger og andre sundhedsuddannede kan læs om pakkeforløbene her


Ny inddeling af konsultationer
 
Førstegangskonsultationer inddeles nu efter, om eller hvornår patienten har konsulteret klinikken tidligere, og ydelsen samt kiropraktorens honorar og patientens tilskud fastsættes efter princippet om, at en kendt patient kræver en mindre omfangsrig førstegangskonsultation end en mindre kendt eller helt ukendt, ny patient. 

Egenbetalingen for en førstegangskonsultation er på niveau med før, dvs. ca. 350 kr. for en patient, der har været tilset i den pågældende kiropraktorklinik inden for det seneste år, ca. 465 kr. for en patient, der har været i klinikken inden for 1-3 år, og ca. 595 kr. for en patient, der er tilset for mere end 3 år siden eller aldrig. Hertil kommer evt. tilskud fra 'danmark'.     

De konsultationer, der følger efter patientens første, inddeles i 'almindelige', 'afgrænsede' og 'udvidede' efter 7 kriterier. Hvis 1 kriterie er opfyldt, er der tale om en 'almindelig konsultation'. Hvis 2 eller flere kriterier er opfyldt, er det en 'udvidet konsultation'. I en 'afgrænset' konsultation er ingen af kriterierne opfyldt. 

Kriterierne findes i overenskomsten og på side 6-8 i pjecen med OK17's ydelser 

Patientens egenbetaling er på niveau med før, dvs. cirka 190 kr. for en afgrænset, cirka 301 kr. for en almindelig og 416 kr. for en udvidet. Hertil kommer evt. tilskud fra 'danmark'.  

Kvalitetsakkreditering
 af alle klinikker fra 2018-20
Kiropraktorerne i indtræder i Den Danske KvalitetsModel og akkrediteres af IKAS fra 2018-20. 
Læs mere hos IKAS eller på vores side om akkreditering

Systematisk efteruddannelse 
En model for systematisk efteruddannelse af kiropraktorer er indledt med registrering af efteruddannelsesaktiviteter i nyt modul hos NIKKB. 

Aftalen indebærer desuden:

 

OBS:
Er du tilmeldt landsoverenskomsten, er der god information på Sundhed.dk vedr. kiropraktorpraksis, fx om afregning m.v.

HVIS DU IKKE ER MEDLEM, MEN OK-TILMELDT
Kiropraktorer, der er tilmeldt landsoverenskomsten, men ikke medlem af DKF, skal ifølge aftale indgået med RLTN maj 2008 betale et administrationsgebyr til DKF. Her er gebyraftalen.

 

 

Opdateret januar 2021