1. april 2017 trådte den gældende Landsoverenskomst om Kiropraktik (ok17) i kraft og indførte nye ydelser, tilskud og pakkeforløb samt bl.a. kvalitetsakkreditering og systematisk efteruddannelse af kiropraktorerne. Forhandlinger om fornyelse af aftalen skal efter planen finde sted ultimo 2019, således at en ny overenskomst kan træde i kraft 1. april 2020.  

Læs hele Landsoverenskomst om kiropraktik (2017-20) her. Her er en pjece med selve ydelsesbeskrivelserne.

Her finder du information til patienter, bl.a. foldere om pakkeforløbene


De vigtigste dele af ok17:

Pakkeforløb med højt tilskud til patienter med tegn på diskusprolaps i nakke og ryg eller spinalstenose.
Strukturerede forløb baseret på Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer. Indeholder en grundig førstegangsundersøgelse og 2 eller 3 milepælsundersøgelser i løbet af 2 eller 3 måneder samt mellemliggende konsultationer efter behov. Egenbetaling mellem 205 og 270 kr. pr. konsultation. Herudover kommer evt. tilskud fra 'danmark'. Ordningen, hvor kroniske patienter efter kiropraktorens vurdering kunne få et ekstra tilskud, er bortfaldet. Pakkeforløbet til diskusprolaps i lænden har eksisteret siden 2014.
> Er du patient, så læs mere om de tre pakkeforløb på www.kiropraktorguide.dk eller hos din kiropraktor
> Er du sundhedsuddannet, så læs mere om pakkeforløbene her

Ny inddeling af førstegangskonsultationer 
Førstegangskonsultationer inddeles nu efter, om eller hvornår patienten har konsulteret klinikken tidligere, og ydelsen samt kiropraktorens honorar og patientens tilskud fastsættes efter princippet om, at en kendt patient kræver en mindre omfangsrig førstegangskonsultation end en mindre kendt eller helt ukendt, ny patient. Egenbetalingen for en førstegangskonsultation er på niveau med før, dvs. som det fremgår af figuren; ca. 350 kr. for en patient, der har været tilset i den pågældende kiropraktorklinik inden for det seneste år, ca. 460 kr. for en patient, der har været i klinikken inden for 1-3 år, og ca. 575 kr. for en patient, der er tilset for mere end 3 år siden eller aldrig. Hertil kommer evt. tilskud fra 'danmark'.     

Ny inddeling af opfølgende konsultationer
De konsultationer, der følger efter patientens første, inddeles i 'almindelige', 'afgrænsede' og 'udvidede' efter 7 kriterier. Hvis 1 kriterie er opfyldt, er der tale om en 'almindelig konsultation'. Hvis 2 eller flere kriterier er opfyldt, er det en 'udvidet konsultation'. I en 'afgrænset' konsultation er ingen af kriterierne opfyldt. 

Kriterierne findes i overenskomsten og på side 6-8 i ovenstående pjece, hvor ydelserne er gengivet. 

Patientens egenbetaling er på niveau med før, dvs. cirka 190 kr. for en afgrænset, cirka 301 kr. for en almindelig og 416 kr. for en udvidet. Hertil kommer evt. tilskud fra 'danmark'.  

Kvalitetsakkreditering
 af alle klinikker fra 2018-20
Kiropraktorerne i indtræder i Den Danske KvalitetsModel og akkrediteres af IKAS fra 2018-20. 
Læs mere hos IKAS eller under på vores side om akkreditering

Systematisk efteruddannelse 
En model for systematisk efteruddannelse af kiropraktorer implementeres fra januar 2018 i en proces, der indledes med registrering af efteruddannelsesaktiviteter i nyt modul hos NIKKB. 


Aftalen indebærer desuden: