TUEN8.1-009201.jpg

Anmodningen har først og fremmest et sundhedsfagligt sigte. Der er nemlig ingen grund til, at patienterne - efter, at de har gået til kiropraktor - skal forbi lægen og måske endda vente på at få en tid, for at få en henvisning og dermed tilskud til fysioterapi.

Det skønnes, at 10-20% af de nuværende kiropraktorpatienter i dag opfordres til at få fysioterapeutisk behandling i forlængelse af eller kombination med deres kiropraktorbehandling. RLTN kan dog ikke selv tage beslutningen om at gøre dette muligt. Henvisningsreglerne hører under sundhedsloven, og er således en beslutning, der i sidste ende skal tages af et flertal i Folketinget.

- Det er et stærkt signal, at vi sammen med RLTN tager kontakt til Sundhedsministeren med  henblik på at gøre det muligt for kiropraktorer at henvise patienter til almen fysioterapi. Det viser, at vi vil et sammenhængende sundhedsvæsen for patienternes skyld – og jeg håber, at ministeren vil rejse sagen i Folketinget, siger Lone Kousgaard Jørgensen.

DKF og Danske Regioner har aftalt at henvende sig til Sundhedsministeren til efteråret, hvor pandemien forhåbentlig er løjet så meget af, at der er plads til nye sager på ministerens bord. Lykkes det at få henvisningsret, vil det naturligvis være et krav, at kiropraktoren orienterer patientens læge om hver enkelt henvist patient.

Det er et stærkt signal, at vi sammen med RLTN tager kontakt til Sundhedsministeren med henblik på at gøre det muligt for kiropraktorer at henvise patienter til almen fysioterapi