Kontakt registrer skriv arbejd.jpg

Den nuværende formulering i overenskomstens §5 er primært møntet på behovet for kommunikation vedr. ’komplicerede’ patientforløb, som egen læge skal have besked om, enten i form af en kiropraktorepikrise, en røntgenepikrise eller en korrespondancemeddelelse. For at få bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, giver det dog god mening, at lægen også hører fra  kiropraktorer ved ukomplicerede forløb.

Det kan føre til, at læger stiller andre diagnoser tidligere, fordi de med oplysninger fra mange forskellige sundhedspersoner, til få et større overblik over patienternes kontakter og årsager til kontakter til sundhedsvæsenet.

Lægen kan måske fange sammenhænge, som patienterne ikke selv tænker over at nævne tidligere i et forløb. Det kan være psykiske, somatiske, kroniske lidelser og komorbiditet.

Epikrise eller korrespondancebrev?

Epikrisen bruges, når der ikke er noget, lægen skal forholde sig til her og nu. Epikrisen lægger sig som baggrundsviden i patientjournalen.

Korrespondancemeddelelsen bruges, når der er noget, lægen skal handle på – dén skal lægen læse og forholde sig til.

Både DKF og RLTN går ind for bedre kommunikation i sundhedsvæsenet generelt. RLTN har været meget opmærksomme på, at der set i forhold til antallet af forløb sendes for få epikriser
og korrespondancemeddelelser afsted ud fra den nuværende aftale. Parterne blev enige om, at kiropraktorerne skal kommunikere til lægen efter ikke kun de komplicerede, men også de ukomplicerede forløb.

Målet er, at kiropraktoren efter afslutning af alle nye patienter (1015) sender lægen en kort epikrise. Dog tages der hensyn til, at der altid er patienter, hvor man ikke kan identificere, at en eventuel behandling er den sidste.

RLTN og DKF blev enige om at udvikle en ’epikrise-light’ til formålet. Endvidere aftalte man, at den nye kvalitetsenhed får til opgave at afdække problemstillinger og løsninger, der kan sikre korrekt og simpel brug af epikriser og korrespondancemeddelelser. Vi forventer tidsforbruget på en enkelt epikrise-light vil være 3-5 min. I gennemsnit vil der være ca. 3 ukomplicerede forløb/uge/kiropraktor i praksis.

2021 ET "ØVE-ÅR": SÅDAN KAN DU ØVE DIG
Kiropraktorernes nye kvalitetsenhed skal sammen med parterne, DKF og RLTN, fastlægge, hvordan standarden for den nye epikrise light skal se ud. Mens vi venter på den, kan du følge disse anbefalinger fra praksiskonsulenterne Mikael Busse og Lisbeth Hartvigsen, når du 1. april skal i gang med at sende tilbagemeldinger efter de ukomplicerede forløb.

  • Skriv kort, klart og præcist. Tænk over, hvad der er vigtigt for modtager at vide, ikke hvad der er vigtigt for dig at fortælle.
  • Skriv hovedkonklusion/budskab først, begrund derefter
  • Tænk kvalitet. ikke kvantitet
  • Undgå mange forkortelser (ASIS, SBT, MET TPT etc.)
  • Skriv, så lægen forstår det. Undgå unødige kiropraktorfaglige udtryk og detaljer om manuelle teknikker som fx ’justeret C2-3 supine højre rotation.’ Skriv blot: ’Manipulation nakke.’
  • Tal ikke ned til modtageren
  • Skriv ikke nedladende om patienten
EKSEMPLER I UKOMPLICEREDE FORLØB

1.
Diagnose: L84 rygsyndrom uden smerteudstråling. Der er givet 4 behandlinger over 2 uger. Patienten er symptomfri og afsluttet. Yderligere tiltag vurderes aktuelt ikke indiceret.

2.
Patienten har modtaget x behandlinger grundet smerter i ... med påvirkning af funktionsniveau og nattesøvn. Undervejs i forløbet er patienten instrueret i aktiv egenhåndtering og relevante øvelser. Afsluttes smertefri og er tilbage på habituelle funktionsniveau. Patienten er opfordret til at holde fast i øvelserne og en generel aktiv livsstil.
Venligst

3.
Diagnose: L77 Distortion reg malleolum. Patienten er behandlet for akut forstuvet ankel. Der er foretaget Røntgenundersøgelse. Beskrivelsen er fremsendt tidligere. Der er givet 5 behandlinger over 4 uger med god effekt. Stadig let hævelse. Ses til kontrol om 3 uger.

4.
Diagnose: L83 cervikalt facetsyndrom. Patienten er behandlet for akut hold i nakken, opstået uden kendt traume. Modtaget 3 behandlinger og i sikker bedring. Patienten har haft gentagne hold i nakken og er derfor anbefalet opfølgning om 2 uger samt træningsvejledning hos fysioterapeut.

EKSEMPLER I PAKKEFORLØB

Pakkeforløb nerverodstryk lænd:
Kommunikation ved opstart
Aktionsdiagnose: L86, rygsyndrom med udstråling, formodentlig lumbal nerverods-påvirkning. Ud fra anamnese og klinisk undersøgelse vurderes der at være tale om lumbal nerverodspåvirkning. Patienten er taget i behandling og vil blive håndteret i henhold til gældende kliniske retningslinjer og i øvrigt modtage et betydeligt offentligt tilskud til behandlingen grundet pakkeforløb i overenskomsten. Du orienteres efter behov
eller ved afslutning af forløbet.

Pakkeforløb nerverodstryk lænd:
Afsluttende epikrise
Diagnosekode L86 Rygsygdom med smerteudstråling. Ovennævnte er fulgt på klinikken siden d.x-x-xxxx grundet smerter i højre ben, som jeg vurderer forårsaget af lumbal rodpåvirkning. Symptomerne er bedret væsentligt, og han har de seneste 2 uger været tilbage på sædvanlig arbejdstid. Der er fortsat grad af gener i lænd og ben, og han er informeret om, at dette kan forventes gennem en længere periode endnu. Er anbefalet gradvist øget fysisk aktivitet. Vi har aftalt opfølgning om ca. 1 måned.

PÅ DENNE SIDE FINDER DU DKF'S VEJLEDNING OM KOMMUNIKATION I PAKKEFORLØB