Illustration af dikusprolaps i lænden.jpg

I forhandlingerne gennemgik parterne kiropraktorernes tre pakkeforløb, der blev indført ved den store overenskomst i 2017.

Ikke mindst brugen af dem blev gennemtrawlet fra hver af parternes synspunkt. Resultatet blev en række justeringer. Nogle er mærkbare for patienterne, andre ikke. Forhåbentligt giver de mere klarhed. I hvert fald er der sket en oprydning i navne og ydelser.

Opfølgende konsultation efter sidste statuskonsultation (1046/56/66) limiteres til max 5 ydelser i hvert forløb, og der er krav om, at patienten er villig til at yde egenindsats fx i form af øvelser, ellers afsluttes patienten på §64 og overføres til opfølgning på §53.

Har patienten yderligere behandlings eller udredningsbehov, som ikke kan dækkes på speciale 53, bør patienten viderehenvises til rygcenter eller overgå til egen læge med henblik på at fastlægge videre foranstaltninger.

BETYDNINGSFULDE ÆNDRINGER
 • Alle patienter med den mindste mistanke om nerverodspåvirkning skal inkluderes i et relevant pakkeforløb

 • Aldersgrænse for inklusion nedsættes fra 18 til 16.

 • Milepælsundersøgelserne skifter navn fra ”Opfølgende konsultation efter …” til ”Statuskonsultation efter…”

 • De afsluttende forløbskonsultationer skifter navn fra ”Afsluttende forløbskonsultation efter …” til ”Sidste statuskonsultation efter…”

 • Nye ydelseskoder for de opfølgende konsultationer (nuv. 1065), henholdsvis tre (en for hver pakke) før sidste statuskonsultation (1045/55/65) og tre efter sidste statuskonsultation (1046/56/66).

 • Opfølgende konsultation efter sidste statuskonsultation (1046/56/66) limiteres til max 5 ydelser i hvert forløb, og der er krav om, at patienten er villig til at yde egenindsats fx i form af øvelser, ellers afsluttes patienten på §64 og overføres til opfølgning på §53. Har patienten yderligere behandlings- eller udredningsbehov, som ikke kan dækkes på speciale 53, bør patienten viderehenvises til rygcenter eller overgå til egen læge med henblik på at fastlægge videre foranstaltninger

 • Bestemmelsen om, at patienterne ikke kan være på begge specialer samtidig, præciseres til ”samme dag”

Ofte stillede spørgsmål om overgangen

?: Hvad med patienter, der er startet i pakkeforløb (speciale 64) før 1. april. Skal de blive på den gamle ordning eller overgå til den nye?

!: Overenskomsten træder i kraft 1. april. Det betyder, at alle patienter, gamle som nye, skal benytte de nye ydelseskoder fra 1. april.


?: Hvad med pakkeforløbspatienter, der er afsluttede og har fået eksempelvis 3 opfølgende behandlinger (1065) før 1. april. Gælder de 3 med i den nye begrænsning på 5, så personen kun må tilses 2 gange i opfølgende pakkeforløbskonsultationer efter 1. april?

!: Patienten må tilses i 5 konsultationer (på 1046, 1056 eller 1066) efter 1. april uanset, hvor mange opfølgninger vedkommende måtte have modtaget ind til da på 1065.

 

Mangler du svar på specifikke spørgsmål, så skriv til sekretariatet dkf@danskkiropraktorforening.dk 

Fælles fokus på at få brugt pakkerne rigtigt og mere
 • Regionerne har forpligtet sig på at informere almen praksis om forløbene.
 • Parterne udarbejder i samarbejde informationsmateriale
 • Parterne er enige om at se på, om der er behov for efteruddannelsesmæssig understøttelse af implementeringen ude i klinikkerne. Samtidig kan der via diverse medier udgives materiale, der støtter klinikkerne i brugen af pakkeforløbene
 • Samarbejdsudvalgene ude i de fem regioner kan pålægge ejeren/ejerne af en klinik med overenskomst at modtage besøg fra repræsentant, hvis det kan ses, at klinikken ikke benytter pakkeforløbene tilfredsstillende – fx for lidt eller slet ikke. Besøget har til formål at hjælpe klinikken i gang med at få implementeret pakkeforløbene som en del af klinikkens samlede tilbud til borgerne.
 • Hvis der efter ovenstående initiativer stadigt er klinikker, der ikke er lykkedes med at iværksætte pakkeforløbene, er parterne enige om, at det bør bringes op i samarbejdsudvalget i regionen med henblik på en evt. sanktion efter de gældende bestemmelser.