Innovation.jpg

Historien bag projektet skal findes i OK13, hvor parterne nedsatte en arbejdsgruppe, som analyserede den gældende tilskudsstruktur og kom med forslag til de justeringer, som indførte ydelsesstrukturen, vi kender i dag med begrænset, almindelig og udvidede konsultationer og de tre pakkeforløb på speciale 64.

Idealet er, at overenskomstens ydelser - og ydelsesbeskrivelserne – skal basere sig på den til enhver tid gældende viden, nationale kliniske retningslinjer og kliniske erfaringer. De skal understøtte målsætningen om høj faglig kvalitet og en dynamisk udvikling af patientbehandlingen i kiropraktorpraksis - i overensstemmelse med udviklingen i det øvrige sundhedsvæsen.

Derfor er det et løbende arbejde at holde ydelseskataloget ajour – i denne periode ingen undtagelse.

____________
Status juni 2021:
En gruppe på 3-4 medlemmer fra hver part skal etablere en arbejdsgruppe. 

I marts 2021 besluttede bestyrelsen, at DKF’s medlemmer til arbejdsgruppen er følgende medlemmer fra bestyrelsen: Lone Kousgaard Jørgensen, formand, Michael Christensen, næstformand, og Christina Nielsen. Derudover er også Susanne Bach, formand for DKF’s kreds KKF Nordjylland, udpeget til gruppen. Klinikere og forskere kan derudover indkaldes ad hoc som videnspersoner. Danske Regioner har så vidt vides endnu ikke udpeget repræsentanter til arbejdsgruppen, som skal starte op efter sommerferien.

De nyudpegede kiropraktorer har 28. april deltaget i indledende workshop. Læs mere 
På DKF's politiske sommerseminar 7. og 8. maj var ydelsesmoderniseringen på programmet for de 50 deltagere fra DKF's råd, kredse og udvalg. Læs mere
_____________

Det koncentrerede udvalgsarbejde starter ikke i et vakuum. I overenskomsten er ikke kun beskrevet et kommissorium, men også hvilke emner gruppen skal arbejde med – se boksen nedenfor. Det er aftalt, at arbejdet skal være tilendebragt inden udgangen af 1. kvartal 2022. Her skal der foreligge en rapport med anbefalinger til parterne.

På baggrund af anbefalingerne drøfter overenskomstens parter tilpasning af overenskomsten med henblik på eventuel implementering i løbet af overenskomstperioden.

Moderniseringsgruppen skal se på relevans og den faglige baggrund for
  • Nye pakkeforløb
  • Nye ydelser
  • Diagnostiske komponenter: Kan den diagnostiske komponent i udredningen styrkes?
  • Træning
  • Digitale konsultationer
  • Revision af ydelsesbeskrivelser vedr. røntgenundersøgelser
  • Generel revision af ydelsesbeskrivelserne