Innovation.jpg

Historien bag projektet skal findes i OK13, hvor parterne nedsatte en arbejdsgruppe, som analyserede den gældende tilskudsstruktur og kom med forslag til de justeringer, som indførte ydelsesstrukturen, vi kender i dag med begrænset, almindelig og udvidede konsultationer og de tre pakkeforløb på speciale 64.

Idealet er, at overenskomstens ydelser - og ydelsesbeskrivelserne – skal basere sig på den til enhver tid gældende viden, nationale kliniske retningslinjer og kliniske erfaringer. De skal understøtte målsætningen om høj faglig kvalitet og en dynamisk udvikling af patientbehandlingen i kiropraktorpraksis - i overensstemmelse med udviklingen i det øvrige sundhedsvæsen.

Derfor er det et løbende arbejde at holde ydelseskataloget ajour – i denne periode ingen undtagelse. En gruppe på 3-4 medlemmer fra hver part skal etablere og meget snart trække i arbejdstøjet.

DKF’s bestyrelse har indledningsvist drøftet, hvordan arbejdet skal løbes i gang og se ud, og hvem arbejdsgruppen skal bestå af vedtages på bestyrelsesmøde i marts måned. Øvrige klinikere
og forskere kan indkaldes ad hoc som videnspersoner omkring arbejdsgruppen. Det koncentrerede udvalgsarbejde starter ikke i et vakuum. I overenskomsten er ikke kun beskrevet et kommissorium, men også hvilke emner gruppen skal arbejde med – se boksen. Det er aftalt, at arbejdet skal være tilendebragt inden udgangen af 1. kvartal 2022. Her skal der foreligge en rapport med anbefalinger til parterne.

På baggrund af anbefalingerne drøfter overenskomstens parter tilpasning af overenskomsten med henblik på eventuel implementering i løbet af overenskomstperioden.

Moderniseringsgruppen skal se på relevans og den faglige baggrund for
  • Nye pakkeforløb
  • Nye ydelser
  • Diagnostiske komponenter: Kan den diagnostiske komponent i udredningen styrkes?
  • Træning
  • Digitale konsultationer
  • Revision af ydelsesbeskrivelser vedr. røntgenundersøgelser
  • Generel revision af ydelsesbeskrivelserne