Økonomi beregning.jpg

Arialdosimener
10.000 kr. i tilskud til klinikker, der har installeret arealdosimeter på deres røntgenanlæg. Tilskuddet betales af Kiropraktorfonden. 

Sådan får du tilskuddet:
Har din klinik overenskomst og har installeret arealdosimeter på sit røntgenanlæg, skal du/I sende en mail til den billeddiagnostiske enhed på Kiropraktorernes Videnscenter: billeddiagnostik@kiroviden.sdu.dk Den billeddiagnostiske enhed indhenter kalibreringsbevis og administrerer ansøgningen om tilskud, og du behøver ikke at foretage dig mere.

For de klinikker, der ikke har tilknyttet en fysiker gennem Kiropraktorernes Videnscenter, gælder at I i samarbejde med jeres fysiker skal udfylde blanketten. I modtager blanketten ved at skrive til dkf@danskkiropraktorforening.dk. Den udfyldte blanket skal sendes til samme mail – dkf@danskkiropraktorforening.dk

Update 15/10 '21: Regionerne har meddelt, at tilskuddet udbetales fra november måned. 39 klinikker har søgt.

KirPACS
Der udbetales fortsat 5000 kr. fra Kiropraktorfonden til klinikker med overenskomst, der kobler sig på KirPACS.  

Sådan får du tilskuddet:
Har din klinik overenskomst og kobles på KirPACS, registrerer den billeddiagnostiske enhed på Kiropraktorernes Videnscenter opkoblingen og administrerer ansøgningen om tilskud.

Overenskomstens økonomiske ramme fastholdes og øges med 0,8 mio. kr. til implementering af moderniseringsarbejdet.

  • Ordningen der regulerer honorarerne 2 gange om året, fortsætter uændret
  • Indbetalingen til Kiropraktorfonden øges af begge parter
  • Regionerne øger sin indbetaling med 1,5% og kiropraktorerne øger deres med 0,67%. Pengene går til at sikre finansiering af de aftalte kvalitetstiltag.

Ligesom foregående år skal OKklinikkernes indtjening og omkostninger kortlægges i en undersøgelse. Den skal finde sted i 2022 på baggrund af indtjeningen og omkostninger i regnskabsåret 2021. Kiropraktorfonden finansierer undersøgelsen.

Find tidligere undersøgelser her

Sentinel

Sentinel skal understøtte og videreudvikle kvaliteten i kiropraktorpraksis, og nu har du mulighed for at implementere IT-programmet i KirCACS. Hvis du ikke er helt sikker på, hvad Sentinel er, kan du læse vores nyhed som forklarer det kort.

Din guide til at komme i gang 

  1. For at komme i gang med at bruge Sentinel, skal klinikkens dataansvarlige godkende en samtykkeerklæring  det er licensaftalen til at anvende software og funktionaliteten i IT-programmet Sentinel. Samtykkeerklæringen tilgås gennem menupunktet for Sentinel i journalsystemet. Du skal gå ind på undermenupunktet ”praksis samtykke” og godkend samtykkeerklæringen. Når samtykkeerklæringen er godkendt, forsvinder undermenupunktet for samtykke.
  2. Du skal også underskrive databehandleraftalen, for at klinikken kan komme i gang med brugen af Sentinel. Databehandleraftalen tilgås via menupunktet for Sentinel i journalsystemet. Du skal gå ind på undermenupunktet ”underskriv ny databehandleraftale” og underskriv databehandleraftalen elektronisk. Når databehandleraftalen er elektronisk underskrevet, forsvinder undermenupunktet for databehandleraftalen.
  3. Herefter skal klinikken tilmeldes kvalitetsprojektet diagnosekoder. Via journalsystemets menupunkt for Sentinel går du ind på undermenupunktet ”administrer” – her kommer du ind i administrationsmodulet. Under fanebladet ”Projekt tilmelding” finder du tilmelding til kvalitetsprojektet diagnosekoder.

Tilskud til implementering

DKF’s bestyrelse har besluttet at anvende Kiropraktorfondens genanvendelsesmidler til at give klinikkerne et tilskud til implementering af Sentinel på 5.000 kr. Tilskuddet gives automatisk, når den enkelte klinik har godkendt samtykkeerklæring, underskrevet databehandleraftale, tilmeldt diagnosekodeprojektet og derefter haft mindst 5 konsultationer i klinikken.

Support

Har du spørgsmål eller oplever du tekniske problemer, så er du altid velkommen til at kontakte supporten i Sundhed.dk: info@sundhed.dk eller på telefon: 88443131.