Økonomi beregning.jpg

Arialdosimener
10.000 kr. i tilskud til klinikker, der har installeret arealdosimeter på deres røntgenanlæg. Tilskuddet betales af Kiropraktorfonden. 

Sådan får du tilskuddet:
Har din klinik overenskomst og har installeret arealdosimeter på sit røntgenanlæg, skal du/I sende en mail til den billeddiagnostiske enhed på Kiropraktorernes Videnscenter: billeddiagnostik@kiroviden.sdu.dk Den billeddiagnostiske enhed indhenter kalibreringsbevis og administrerer ansøgningen om tilskud, og du behøver ikke at foretage dig mere.

For de klinikker, der ikke har tilknyttet en fysiker gennem Kiropraktorernes Videnscenter, gælder at I i samarbejde med jeres fysiker skal udfylde blanketten. I modtager blanketten ved at skrive til dkf@danskkiropraktorforening.dk. Den udfyldte blanket skal sendes til samme mail – dkf@danskkiropraktorforening.dk

Update 15/10 '21: Regionerne har meddelt, at tilskuddet udbetales fra november måned. 39 klinikker har søgt.

KirPACS
Der udbetales fortsat 5000 kr. fra Kiropraktorfonden til klinikker med overenskomst, der kobler sig på KirPACS.  

Sådan får du tilskuddet:
Har din klinik overenskomst og kobles på KirPACS, registrerer den billeddiagnostiske enhed på Kiropraktorernes Videnscenter opkoblingen og administrerer ansøgningen om tilskud.

Overenskomstens økonomiske ramme fastholdes og øges med 0,8 mio. kr. til implementering af moderniseringsarbejdet.

  • Ordningen der regulerer honorarerne 2 gange om året, fortsætter uændret
  • Indbetalingen til Kiropraktorfonden øges af begge parter
  • Regionerne øger sin indbetaling med 1,5% og kiropraktorerne øger deres med 0,67%. Pengene går til at sikre finansiering af de aftalte kvalitetstiltag.

Ligesom foregående år skal OKklinikkernes indtjening og omkostninger kortlægges i en undersøgelse. Den skal finde sted i 2022 på baggrund af indtjeningen og omkostninger i regnskabsåret 2021. Kiropraktorfonden finansierer undersøgelsen.

Find tidligere undersøgelser her