network-577009.jpg

Parterne er enige om, at gøre opmærksom på, at det er muligt at søge dispensation for at drive satellitpraksis i tyndt befolkede områder.

Den nye formulering lyder: ”Kiropraktorvirksomhed i henhold til denne overenskomst kan kun finde sted fra én praksisadresse. Dog kan de lokale samarbejdsudvalg give dispensation til oprettelse af satellitpraksis ved behov herfor.”