Teksten om undersøgelsen fra OK beskåret.jpg

Der er i Landsoverenskomst for Kiropraktik indgået aftale med RLTN om, at alle overenskomst-tilmeldte klinikker er forpligtet til at deltage i en undersøgelse af indtjenings- og omkostningsforholdene i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2018. 

DKF's medarbejder Angiee Bjørn har 18. juni omkring kl. 14.50 sendt klinikker med overenskomst en mail om undersøgelsen. Nedenstående gengiver oplysningerne fra mailen.

Fristen er 1. september 2019. Resultatet forventes i oktober 2019.


OM UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen for 2018 er udformet efter samme model som tidligere indtjenings- og omkostningsundersøgelser, hvilket giver mulighed for at sammenligne med resultaterne fra undersøgelserne i henholdsvis 2003, 2007, 2011 samt 2015.

Undersøgelsen gennemføres af revisionsfirmaet KRESTON CM, der også har gennemført de tidligere undersøgelser, og som er det firma, DKF anvender. Kiropraktorfonden afholder DKF's udgifter til firmaet.

Undersøgelsen bliver gennemført anonymt, og DKF får ikke kendskab til de enkelte klinikkers økonomiske forhold.


SÅDAN DELTAGER DU

1.
Vælg kun ét skema ved indsendelse af oplysningerne - gem skemaet på egen pc, før det udfyldes:

  • Skema A, der indeholder nogle få spørgsmål om ejerstruktur, indtægter og udgifter i praksis vedlagt kopi af et revideret regnskab inklusiv skattemæssige specifikationer for klinikken. Revisionsfirmaet uddrager herefter de for undersøgelsen relevante oplysninger.
  • Skema B, der indeholder alle spørgsmål, som ønskes besvaret i undersøgelsen, vedlagt kopi af revisorattestation for regnskabssammendraget.

    Såfremt sidstnævnte model anvendes, medfører det udgifter for klinikken til den omtalte revisorattestation.

2. 
Spørgeskemaet skal påføres det kontrolnummer, som er anført i feltet under klinikkens adresse i mailen, der er sendt til 18. juni omkring kl. 14.50. Kontrolnummeret anvendes kun i forbindelse med gennemførelse af en eventuel rykkerprocedure.

3.
Indsend ét skema pr. klinik påført kontrolnummer samt det relevante bilag til:
KRESTON CM
Att. revisor Jeanette Larsen
Adelgade 15
1304 København K

eller på mail jl@krestoncm.dk

4.
Spørgsmål rettes til revisor Jeanette Larsen, fra Kreston CM, som udfører undersøgelsen jl@krestoncm.dk


SENEST GENNEMFØRTE UNDERSØGELSE

Her finder du den sidst gennemførte undersøgelse, som er fra 2015.