Teksten om undersøgelsen fra OK beskåret.jpg

Alle overenskomst-tilmeldte klinikker er forpligtet til at deltage i en undersøgelse af indtjenings- og omkostningsforholdene i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2018. Det er aftalt i Landsoverenskomst for Kiropraktik.

Undersøgelsen er gennemført efter samme model for regnskabsårene  2003, 2007, 2011, 2015 og 2018, hvilket giver mulighed for at sammenligne med resultaterne fra undersøgelserne i henholdsvis.

Undersøgelsen bliver gennemført anonymt, og DKF får ikke kendskab til de enkelte klinikkers økonomiske forhold.

Undersøgelsen gennemføres af revisionsfirmaet KRESTON CM, der også har gennemført de tidligere undersøgelser, og som er det firma, DKF anvender. Kiropraktorfonden afholder DKF's udgifter til firmaet.

Seneste undersøgelse viser økonomien for 2018

Undersøgelsen afdækker klinikkernes økonomi for regnskabsåret 2018. Den er foretaget i efteråret 2019 og offentliggjort 6. februar 2020.

Den viser, at den gennemsnitlige omsætning er øget, men at omkostningerne, især til løn, ligeledes er øget siden sidst undersøgelsen blev gennemført af regnskabsåret for 2015. Resultatet pr. klinik er derfor kun øget en smule - og i reelle tal slet ikke - på de tre år, der er gået. 

Undersøgelsen viser endvidere, at den gennemsnitlige indtjening pr. klinik i 2018 er højest i Region Midtjylland med en gennemsnitlig indtjening på 1.702.645 kr. Den er lavest i Region Nordjylland med en indtjening på 1.259.884 kr. i snit.

Når resultatet deles ud på ejere, er det Region Nordjylland, som med en gennemsnitlig indtjening på kr. 1.030.814 pr. klinikejer ligger højest.

Den laveste gennemsnitlige indtjening findes i Region Hovedstaden med 885.924 kr. pr. klinikejer. 

Hovedresultater:                                  

  • Gennemsnitlig omsætning pr. klinik:                     4.144.719 kr.               
  • Gennemsnitlige lønomkostninger:                        1.446.054 kr.               
  • Gennemsnitlige øvrige omkostninger:                      999.390 kr.               
  • Gennemsnitlig indtjening pr. klinik:                      1.519.802 kr.               
  • Gennemsnitlig indtjening pr. klinikejer:                    895.039 kr.

Omsætningen pr. klinik har udviklet sig med 15% realt (16% nominelt) siden 2015, mens indtægten pr. klinik er steget med 17% realt (18% nominelt), mens den pr klinikejer alene er steget med 2% realt (5% realt).

Lønomkostningerne er siden 2015 steget med 21% (realt) (22% nominelt), hvilket er den største stigning i undersøgelsen. Udviklingen i de øvrige omkostninger er siden 2015 er steget med 12% realt (13% nominelt).

Afskrivninger og finansiering er ikke undersøgt i analysen, idet disse tal udgør en meget lille andel af de samlede omkostninger i kiropraktorpraksis.

Indtjenings- og omkostningsprofilen viser nogenlunde ens udgiftsstruktur, hvad enten klinikken drives i personligt regi eller i selskabsform. Selskaberne er generelt tynget af lidt højere afskrivninger end de personligt ejede virksomheder, formentlig på grund af beregnet goodwill ved stiftelsen.

Nøgletallene i analysen er angivet i såvel nominelle som løbende priser.

Fremgangsmåde og svarprocent
Der blev udsendt 236 spørgeskemaer i maj 2019 til klinikker, der praktiserer under overenskomsten. 60 klinikker besvarede ikke spørgeskemaet. Svarprocenten var 75%, hvilket er væsentligt lavere end ved tidligere undersøgelser, hvor svarprocenten var ca. 90% i de første undersøgelser og 83% sidste gang.

Her finder ud undersøgelsen fra 2018

Tidligere undersøgelser

2015: Her finder du undersøgelsen fra 2015