Teksten om undersøgelsen fra OK beskåret.jpg

Alle overenskomst-tilmeldte klinikker er forpligtet til at deltage i en undersøgelse af indtjenings- og omkostningsforholdene i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2022. Det er aftalt i Landsoverenskomst for Kiropraktik.

Undersøgelsen er gennemført efter samme model for regnskabsårene  2003, 2007, 2011, 2015, 2018 og 2022, hvilket giver mulighed for at sammenligne med resultaterne fra undersøgelserne i henholdsvis.

Undersøgelsen bliver gennemført anonymt, og DKF får ikke kendskab til de enkelte klinikkers økonomiske forhold.

Undersøgelsen gennemføres af revisionsfirmaet KRESTON CM, der også har gennemført de tidligere undersøgelser, og som er det firma, DKF anvender. Kiropraktorfonden afholder DKF's udgifter til firmaet.

 

Seneste undersøgelse viser økonomien for 2022

Undersøgelsen afdækker klinikkernes økonomi for regnskabsåret 2022. Den er foretaget i sommeren 2023 og offentliggjort 2. maj 2024.

 

Hovedresultaterne fra undersøgelsen:

Gennemsnitlig omsætning pr. klinik:                                 4.270.473 kr.

Gennemsnitlige lønomkostninger:                                    1.624.862 kr.

Gennemsnitlige øvrige omkostninger:                                  859.853 kr.

Gennemsnitlig indtjening pr. klinik:                                     1.220.003 kr.

Gennemsnitlig indtjening pr. klinikejer:                               809.229 kr.

 

Undersøgelsen viser, at gennemsnitlig omsætning og resultat pr. klinik viser en faldende tendens i reale tal. Resultat pr. klinikejer er også faldende fra 2018-undersøgelsen. Lønomkostninger er således fulgt med prisudviklingen, men det er indtjeningen ikke.

Undersøgelsen viser endvidere, at den gennemsnitlige indtjening pr. klinik i 2022 er højest i Region Syddanmark med gennemsnitsindtjening på 1.614.515 kr., og lavest i Region Nordjylland med en gennemsnitsindtjening på 1.125.923 kr.

Når resultatet deles ud på ejere, er det stadig Region Syddanmark, som med en gennemsnitlig indtjening på kr. 954.032 pr. klinikejer ligger højest. Den laveste gennemsnitlige indtjening findes i Region Hovedstaden med 719.826 kr. pr. klinikejer.

 

Fremgangsmåde og svarprocent
Der blev udsendt 243 spørgeskemaer i juli måned 2023 til klinikker, der praktiserer i henhold til landsoverenskomst om kiropraktik. 53 klinikker besvarede trods rykkere ikke spørgeskemaet. Svarprocenten var 78,2 %, hvilket er lidt højere end år 2018.

Her finder ud undersøgelsen fra 2022

 

Tidligere undersøgelser

2018: Her finder ud undersøgelsen fra 2018

2015: Her finder du undersøgelsen fra 2015