Røntgen-skelet.jpg


Kiropraktorer, der ikke tilbyder røntgenundersøgelse i egen klinik, skal enten indgå aftale med en anden kiropraktorklinik om, at patienter kan modtages på den pågældende klinik eller samarbejdsudvalget skal indgå en § 24-aftale (tidligere § 2-aftale) om henvisning til røntgen andet sted end hos en praktiserende kiropraktor.

DKF har udarbejdet en standardsamarbejdsaftale, som kan bruges i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftaler om brug af anden kliniks røntgenanlæg. Aftalen kan tilpasses de individuelle forhold for de to klinikker. Aftalen sendes til den respektive region.