video-5059159_1920.jpg

NB!! Regionerne har  i uge 20 opsagt den midlertidige COVID-19-aftale om telefon- og videokonsultationer pr. 1. juni. Læs mere

Efter et ultrakort forhandlingsforløb blev Danske Regioner og Dansk Kiropraktor Forening 27. marts enige om en midlertidig tillægsaftale om telemedicin hos kiropraktoren. 
Aftalen er en tillægsaftale i pandemitiden og supplerer den nuværende overenskomst.

Danske Regioner har generelt meldt ud, at man vil bruge de digitale erfaringer efter epidemien til at indrette sundhedsvæsenet bedst muligt for patienterne.

FAKTA

• Der er aftalt en ydelse for telefon- og videokonsultation med en tilhørende vejledende ydelsesbeskrivelse. 

• Honoraret ligger præcis mellem den  afgrænsede og den almindelige undersøgelsesydelse, dog med to forskellige tilskud afhængigt af, om der er tale om en §53- (18% i tilskud) eller §64-patient (40% i tilskud). Det betyder, at det samlede honorar på kr. 295,- udmønter sig i en patientbetaling på hhv. kr. 241,90 på §53 og kr. 177 på §64.

• Aftalen trådte i kraft 30. marts og kan opsiges med minimum 7 dages varsel.

• Kiropraktoren er ikke forpligtet til at tilbyde videokonsultation

• Kiropraktoren skal inden ydelsen leveres have informeret patienten om egenbetalingen. 

• Det er ikke et krav, at kiropraktoren skal opholde sig på klinikken.

• Der skal sættes særskilt tid af til konsultationen, så den adskiller sig fra øvrige telefoniske henvendelser som tidsbestilling mv.

Find aftalen og læs om ydelserne her

HVORDAN KOMMER MAN I GANG?

Det store spørgsmål for mange kiropraktorer er nemlig: Hvordan tilbyder man egentlig en brugbar konsultation af kiropraktorpatienter via video?

KIROPRAKTOREN har talt med studieleder Henrik Hein Lauridsen, som har holdt webinar om konsultation af nakkepatient via video.

– For det første så er det min klare vurdering, at videokonsultation og andre digitale konsultationsmuligheder er noget, der er kommet for at blive – og at det er noget, der vil udvikle sig og blive meget mere af henover de næste år. Det er jeg helt overbevist om, siger Henrik Hein Lauridsen.

Men det betyder naturligvis ikke, at man bare skal lukke øjnene og kaste sig ud i det. Henrik Hein opfordrer klinikkerne til at stille sig selv nogle spørgsmål, inden man møder patienterne virtuelt:

– Tag stilling til, hvilken arbejdsgang I vil have i klinikken. Skal online-konsultationer lægges ind mellem de andre patienter spredt ud over dagen, eller går I efter særligt udvalgte timeslots? Skal onlinekonsultationerne stå alene, eller skal de tilbydes i sammenhæng med de almindelige fysiske konsultationer? Har I det rette tekniske setup? Og har I brug for professionel teknisk support? Henrik Hein Lauridsen mener, at alle bør gå i gang med det, men at det er mere end bare at tænde computeren.

– Man er nødt til at arbejde struktureret med formen og prøve det grundigt af, så man ved, at teknikken er helt på plads, og man har en strategi for, hvor-dan man fx kan løse de tekniske udfordringer, der helt sikkert vil opstå.

Husk: Selvom klinikken har en god internetforbindelse er det altså overhovedet ikke sikkert, at de enkelte patienter har styr på teknikken, forklarer Henrik Hein Lauridsen.

Han har også tænkt over, hvad man som kiropraktor kan lave online.

– Vi kan naturligvis ikke gennemføre komplette undersøgelser og manuel behandling, men det er jo også kun en delmængde af det, vi gør. Anamnesen kan vi komme langt med, og derudover er råd, vejledning og opfølgende samtaler jo oplagte og altså også en væsentlig del af kiropraktisk behandling, slutter Henrik Hein Lauridsen.

 

HVILKEN PLATFORM?
Kiropraktorer har mulighed for at benytte en række værktøjer, hvis de vil tilbyde videokonsultation til deres patienter. Man skal sikre sig, at den løsning, man vælger, overholder GDPR og er sikker nok til at kunne behandle følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, når man vælger løsning.

VideoKonsultation via sundhed.dk og KirCACS er to danske værktøjer, der er udviklet af henholdsvis Danske Regioner i samarbejde med sundhed.dk og af NIKKB specifikt med henblik på kiropaktorers (og behandleres) behov. Alle data lagres i Danmark, derfor lever begge systemer op til gældende love og regler om behandling og opbevaring af følsomme personoplysninger.

VideoKonsultation via Sundhed.dk er et værktøj for behandlere både med og uden praksisret (dvs. ydernummer), som i første omgang er sat i drift i 6 måneder. Alle behandlere har modtaget informationer om systemet fra Sundhed.dk 17. april. For at bruge VideoKonsultation skal man have en af browserne Firefox eller Chrome installeret. I VideoKonsultation kan behandlere gennemføre online konsultation med deres patienter via en bærbar eller stationær computer - eller via telefon eller tablet.

Kiropraktorernes journalsystem KirCACS indeholder mulighed for at gennemføre 2-vejs videokonsultation via journalsystemet. Videokonsultationen er integreret i KirCACS og kan derfor knyttes til patienten i klinikkens kalender, ligesom der kan afregnes efter en videokonsultation og føres journal under konsultationen. Patienterne tilgår KirCACS' videokonsultation via GoToMeeting i deres browser eller en app.

En tredje mulighed er det norske program Confrere, der er tiltænkt læger og andre sundhedsprofessionelle. Man kan tilknytte til NemID til Confrere med et enkelt klik, så patienter kan logge ind med NemID. Programmet overholder GDPR og virker via en browser på en PC eller smartphone.

Derudover findes en række kommunikationssystemer, der ikke er udviklet specifikt med videokonsultation for øje, men som kan bruges. Man skal dog være opmærksom på, at der kan være issues mht. datasikkerhed.

Skype for Business og Teams fra Microsoft er begge krypterede, og videoopkald fra de to løsninger fungerer godt på den platform, hvor man bruger dem. Begge kan bruges via både computerens webbrowser eller ved at downloade en app, hvor man skal oprette en bruger.

Der findes mange andre videokommunikationsplatforme, men selvom de alle er krypterede, skal man særligt være opmærksom på, at det er de færreste, der har rigtig end-to-end kryptering, som Center for Cybersikkerhed anbefaler til samtaler, der har følsomt og fortroligt indhold. Så længe samtalen ikke optages og lagres, er der dog tale om en meget begrænset behandling af personoplysninger.

Klinikken bør udarbejde en risikovurdering, der beskriver konsekvensen for patienten, hvis samtalens fortrolighed bliver brudt, set i forhold til risikoen for det kan ske i det konkret system.

En tommelfingerregel er, at der som regel er bedre beskyttelse i betalingsversionerne. Man bør derfor undgå at bruge gratisversionen af fx Skype og Zoom.  


HVILKET UDSTYR HAR JEG BRUG FOR?
Afhængig af opløsningen på dit web kamera, kan du godt benytte din PC’s indbyggede kamera og mikrofon.

Du får dog en mere fleksibel løsning, hvis du har et webkamera i HD eller fx et Go Pro kamera, der kan kobles til PC’en. Hvis du ikke sidder lige op ad mikrofonen hele tiden, anbefales det, at du bruger en ekstern mikrofon. Ideelt kan du bruge en skildpadde (fx Jabra Speak 510), der kobles til PC’en med USB, og både kan bruges som højtaler og mikrofon ved videoopkald. Der er faktisk flere bluetoothhøjtalere, der også kan dette. De vil ofte have et telefonrør på sig, hvis de også kan bruges til konferencekald. Bluetooth er dog ikke helt så stabilt, som hvis enheden er tilkoblet med USB.

 

videokons.png
Kiropraktorer har gratis adgang til at bruge løsningen VideoKonsultation på Sundhed.dk og Danske Regioner, som har sendt invitationer til klinikker med overenskomst, og DKF sendt samme til klinikker uden overenskomst. Andre løsninger må gerne anvendes. Her er det i givet fald den enkelte behandler, der har ansvaret for den nødvendige sikkerhed.
Illustration: Danske Regioner

STRATEGI OG PLANLÆGNING
Beslut som klinik, hvordan onlinekonsultationer skal foregå hos jer – generelt, konkret, teknisk, indholdsmæssigt, visuelt, tidsmæssigt. Stil spørgsmål som: Hvilken arbejdsgang skal vi have? Skal online-konsultationer lægges spredt ud over dagen eller i udvalgte slots? Har vi det rette tekniske setup? Har vi brug for professionel support? Skal alle kiropraktorer i klinikken tilbyde det, eller kun nogle? Hvornår går vi i gang? Hvordan skal vi oplyse om det?

RAMMERNE
• Ro: Sluk telefoner og sæt evt. ’Vil ikke forstyrres’ på døren.
• Tænk over baggrunden: Rod kan give et uprofessionelt indtryk.
• Øv dig evt. med en kollega.
• Sæt dig, så patient kan se både ansigt og overkrop. Det nonverbale er vigtigt at kunne se.
• Sørg for lys på dit ansigt. Sæt dig ikke med ryggen til et vindue, så du sidder i modlys.
• Sørg for at have papirer eller udstyr, så du ikke behøver flytte dig, mens samtalen foregår.
• Brug headset (det mindsker støj) og om muligt internetstik i computeren for at få mere stabilt net. Råd gerne patienten til det samme, hvis det er muligt.

UNDER KONSULTATIONEN
• Tal tydeligt – husk pauser i din talestrøm.
• Kig ikke i skærmen, men i kameraet, så du holder den vigtige øjenkontakt.
• Undgå pludselige bevægelser, de giver ”billedstøj”.
• Hjælp patienten med at sætte gode rammer – fx sætte sig et sted med ro.
• Spørg om lyd og billede fungerer.
• Aftal plan B, hvis patienten ”forsvinder” undervejs, fx at du ringer vedkommende op.
• Indled gerne med at fortælle, hvad videokonsultationen vil indebære, og slut med at spørge, hvordan det var at blive konsulteret på denne måde.
• Forklar, hvad du gør undervejs. Sig, hvis du noterer under samtalen, så du ikke virker fokuseret.
• Vær opmærksom på, at tastelyde også kan høres og kan virke forstyrrende.
• Hold lidt længere pauser: Konsultationer via video har tendens til at være kortere og mere fokuserede end fysiske. Patienterne spørger måske ikke så meget om deres bekymringer. Pauser øger chancen for, at patienten spørger/fortæller mere.
• Der er en lidt større risiko for misforståelser, så vær omhyggelig med at sikre, at I er enige om, hvad planen er, inden konsultationen afsluttes.

Kilder:
Praktiserende Lægers Organisations video ’Videokonsultation – sådan skal du gøre’, Region Midtjyllands guide til videokonsultationer, samt
Psykologforeningens ’Gode råd til psykologer, der laver videokonsultationer’.