Design uden navn (8).png

Pakkeforløb Lumbal diskusprolaps
Inklusion: Ordningen omfatter patienter, som efter indledende diagnostisk vurderes at have nerverodspåvirkning sv.t. lænden. Forløbet omfatter patienter over 16 år.
Forløb: Forundersøgelse, 3 statuskonsultationer efter 2, 4 og 8 uger samt mellemliggende konsultationer ved behov.

Pakkeforløb Cervikal diskusprolaps
Inklusion: Ordningen omfatter patienter, som efter indledende diagnostisk vurderes til at have nerverodspåvirkning sv.t. nakken. Forløbet omfatter patienter over 16 år.
Forløb: Forundersøgelse, 3 statuskonsultationer efter 2, 4 og 8 uger samt mellemliggende konsultationer ved behov.

Pakkeforløb lumbal spinalstenose
Inklusion: Konservativ behandling kan forsøges inden evt. kirurgi i dette forløb ved stenose-symptomer. Forløbet omfatter patienter over 16 år.
Forløb: Forundersøgelse, 2 statuskonsultationer efter 4 og 12 uger samt evt. mellemliggende konsultationer ved behov.

Udredningsforløb spændingshovedpine
Inklusion: Patienter med episodisk spændingshovedpine med hyppige anfald svarende til mere end 1, men færre end 15 dage pr. måned i gennemsnit i mere end 3 måneder. Patienter med kronisk spændingshovedpine i mere end 15 dage pr. måned i gennemsnit i mere end 3 måneder. Forløbet omfatter patienter over 18 år.
Forløb: Forundersøgelse, 2 statuskonsultationer efter 2 og 8 uger samt evt. mellemliggende konsultationer ved behov.

Udredningsforløb ved smerter i brystvæggen
Inklusion: Omfatter patienter (uden mistanke kardiel genese) med smerter i forreste brystvæg opstået inden for de seneste 3 måneder og som typisk provokeres af belastning/bevægelse af nakken og/eller den øvre del af thorakale rygsøjle. Forløbet omfatter patienter over 18 år.
Forløb: Forundersøgelse, statuskonsultation efter 4 uger samt evt. mellemliggende konsultationer ved behov.

Træningsforløb ryg
Inklusion: Patienter med nakke, bryst, ryg og/eller lændesmerter af en varighed på mere end 30 dage, hvor smerterne har indflydelse på funktion og livskvalitet med betydelige risikofaktorer for langvarig påvirkning af funktionsevne.
Forløb: Individuel samtale, gruppebaseret patientuddannelse, superviseret gruppetræning over 6-8 uger samt afsluttende statuskonsultation.

Træningsforløb hofte og knæ
Inklusion: Patienter med lette til moderate knæ og/eller hoftesmerter af en varighed på mere end 30 dage, hvor smerterne har indflydelse på funktion og livskvalitet med betydelige risikofaktorer for langvarig påvirkning af funktionsevne.
Forløb: Individuel samtale, gruppebaseret patientuddannelse, superviseret gruppetræning over 6-8 uger samt afsluttende statuskonsultation.

Hjælp til at forstå dine smerter
Inklusion: Patienter med kroniske eller gentagne episoder af svære smerter i bevægeapparatet, og hvor det samlede biopsykosociale billede vurderes at have betydelig indflydelse på prognosen.
Forløb: Ydelsen er enkeltstående.