Itsikkerhed data fingerprint GDPR.jpg

EU-landene vedtog i 2016 at indføre nye regler om databeskyttelse GDPR. Reglerne gælder for alle, som har oplysninger om personer lige fra den lille tømrermesters personalefortegnelse i Excel til SKATs oplysninger om danskeres skatteforhold. 25. maj 2018 trådte de danske regler, der skal udmønte regulativet, i kraft.  

Mange af forordningens begreber og principper er kendt fra den persondatalovgivning, som har været gældende i en lang årrække. Hvis man således lever op til den,  har man et godt udgangspunkt for at efterleve forordningens bestemmelser.

Hvad skal klinikken