Hvad skal klinikken?
For at leve op til forordningen skal klinikken overordnet:

1. dokumentere hvilke patientdata, du/I opbevarer i din/jeres klinik, hvad de anvendes til, og hvem de deles med,
2. fremvise dokumentationen til Datatilsynet, hvis de kommer på inspektionsbesøg og kunne redegøre for de lovkrav, der er årsagen til, at du/I behandler patientoplysninger, hvis Datatilsynet beder om det,
3. sikre, at der foreligger en databehandleraftale mellem dig/jer og dit/jeres systemhus samt øvrige databehandlere, og at aftalens indhold lever op til forordningens krav,
4. sikre, at der er foretaget passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af patientdata i din klinik, og
5. sikre overholdelse af reglerne om underretning af Datatilsynet og patienter ved sikkerhedsbrud.

Hvad hjælper DKF med?
Ansvaret for at leve op til forordningens regler er klinikejeres og driftsansvarlige. Har klinikker brug for individuel rådgivning, må man kontakte en privat advokat eller rådgiver.

Det er et vigtigt at forholde sig til forberedelse, da overtrædelse af de nye regler kan være forbundet med bødestraf.

I 2018 var DKF sammen med Kiropraktorernes Videnscenter på roadshow med en forberedelsesworkshop i de fem kredse. Find slideshowet her

Læs i øvrigt 'spørgsmål og svar' med persondataadvokat Daniel Hartfield-Traun fra november 2017

 

Manualer og materialer

*BEMÆRK venligst, at "Dataflowanalyse (Excel hjælpeværktøj)" ikke er tiltænkt print, men skal benyttes og opbevares elektronisk.  

GODE LINKS

Datatilsynets podcastserie om GDPR tager fat i konkrete cases fra bl.a. butikker, små virksomheder m.m. Find serien her.

Datatilsynets vejledninger
Hos Datatilsynet findes forskellige informationspjecer og vejledninger. 

Datatilsynet og erhvervsstyrelsens privacy-kompas
Erhvervsstyrelsen og Datatilsynet har opdateret Privacykompasset:
Test om din virksomhed overholder databeskyttelsesforordningen. 

Fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO):
En test, gode råd, vidensportal med mere. Kiropraktorer kan søge inspiration i materialet, men være opmærksom på, at det er målrettet almen praksis. 

Andet

Hvad er personoplysninger? Hvorfor ændre reglerne? Hvad skal din virksomhed gøre? Få et infografisk indblik hos Europakommissionen 

Hvor godt er I klædt på til forordningen om databeskyttelse?
Tag testen hos kammeradvokat