economy-2553894__340.jpg
Nyt, risikobaseret tilsyn

Som følge af ny lov fra 2016 fører Styrelsen for Patientsikkerhed et nyt, risikobaseret tilsyn med alle behandlingssteder i sundhedsvæsenet, ligesom der føres tilsyn med sundhedspersoner. I 2019 er det kiropraktorernes tur. 

Styrelsen har meldt ud, at man forventer, at det er omkring 10% af samtlige behandlingssteder, der får besøg af tilsynet i 2019.

Læs mere hos Styrelsen, hvor man også kan tilmelde sig et nyhedsbrev 

Tilsynet varsles seks uger før, de finder sted. I varslingen beskriver styrelsen, hvad tilsynet vil se på, og hvem der skal være til stede. 

Efter besøget udarbejdes en rapport, hvoraf det fremgår, om der er konstateret mangler af betydning for patientsikkerheden.  

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at man vil forsøge at koordinere med IKAS’ akkrediteringsbesøg, således at tilsynsbesøg ikke foregår samtidigt. 

Denne første omgang af planlagte tilsyn skal så at sige etablere en baseline. Derfor er dette tilsyn en stikprøvekontrol og de udvalgte behandlingssteder er primært tilfældigt udvalgte.

Styrelsen holder infomøder i januar 2019 - se boks her på siden og tilmeld dig via link sendt fra styrelsen til din virksomheds e-boks.


Fokus på nerverodstryk og hovedpine
Temaet for tilsyn i 2019 er diagnostik og behandling med særligt fokus på det kirurgiske område samt sårbare patienter, hvor det er relevant. 

På kiropraktorområdet er to risikogrupper af patienter udvalgt til målepunkterne: hovedpinepatienter og patienter med lændesmerter med udstråling til underekstremiteter.

Målepunkterne, som vil danne grundlag for styrelsens tilsyn, har været i høring med frist 1. november 2018. Målepunkterne er udviklet af en arbejdsgruppe nedsat af styrelsen. 

Læs høringsudkastet med målepunkterne her

I gruppen sidder både kiropraktorer, læger og styrelsens embedsmænd. Dansk Selskab for Kiropraktik har sin formand, Line Press Sørensen i gruppen. Dansk Kiropraktor Forening er repræsenteret af Janni Bang. Kiropraktor Karin Moesgaard deltager også i gruppen udpeget af styrelsen grundet hendes hverv som sagkyndig kiropraktor i Styrelsen for Patientklager. 

Det er ikke kun udvalgte behandlingssteder på kiropraktorområdet, der får tilsyn, men også bl.a. føde- og jordemoderområdet, det præhospitale område og vaccinationsområdet. 

Registrering og gebyr
Alle steder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling, skal registreres som behandlingssteder i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister.

Ved et behandlingssted forstås en selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling.

Sundhedspersoner omfatter autoriserede sundhedspersoner og andre personer, der handler på autoriserede sundhedspersoners ansvar.

Nogle behandlingssteder er undtaget fra at skulle registrere og betale gebyr, men skal underrette styrelsen om deres virksomhed.

Måden behandlingsstedet er organiseret på som virksomhed, kan betyder noget for, hvordan det skal registreres.

Følgende behandlingssteder er undtaget fra registreringspligt og gebyr, men skal underrette om deres virksomhed:

- Enkeltmandsvirksomheder, der udelukkende udfører frivillig ulønnet sundhedsfaglig behandling
- Midlertidige behandlingssteder med under 1000 deltagere, der udelukkende har ulønnede frivillige sundhedspersoner
- Behandlingssteder med en årlig omsætning under 25.000 kr.
- Interessentselskaber ejet af behandlingssteder, der alle er registreret

Der er også nogle behandlingssteder, som hverken skal registrere sig eller underette styrelsen. 

Læs mere om registrering og gebyr her hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Baggrund
Det risikobaserede tilsyn har været i gang siden 2017 i både sekundær- og praksissektoren. Læge-, fysioterapeut-, fodterapi- og tandlægeklinikker m.v. har allerede haft tilsyn. 

Styrelsen for Patientsikkerhed fører to forskellige former for risikobaseret tilsyn med behandlingssteder: planlagte og reaktive. De reaktive tilsyn udføres såfremt styrelsen modtager oplysninger, der giver anledning til bekymring. Begge typer af tilsyn gennemføres på basis af Sundhedslovens §213. 

 

Infomøder

Styrelsen for Patientsikkerhed informerer i januar.
OBS: Tilmeld dig via link sendt fra styrelsen til din virksomheds e-boks 

Region Nordjylland og Region Midtjylland

Mandag den 28. januar 2019, kl. 15-17 
Via University College, 
Prinsens Alle 2, 8800 Viborg

Region Syddanmark

Onsdag den 16. januar 2019, kl. 15-17 
Fredericia Uddannelsescenter 
Mosegårdsvej 2A, 7000 Fredericia


Region Hovedstaden og Region Sjælland

Onsdag den 23. januar 2019 kl. 15-17 
Roskilde Kongrescenter 
Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

 

Læs om møderne hos styrelsen her