Vi sætter fagligheden højt og har et tværfagligt miljø med masser af sparring og faglig udveksling, både ved ugentlige møder samt mere uformelt efter behov. 

Vi har et godt samarbejde med lokale læger, fysioterapeuter og sundhedsplejersker, vi får mange henvisninger og vi forventer at du honorerer samarbejdet i form af tilbagemeldinger og dialog med de øvrige sundhedsaktører omkring patienterne. 


Vi tilbyder en arbejdsplads med masser af muligheder for at have travlt, for at udvikle dig fagligt, for god kollegial stemning og højt til loftet. 


Vi tilbyder budget til og tilskynder efteruddannelse. 


Vi er netop blevet akkrediteret og har en flot og fuldt opdateret klinik. 


For den rette kiropraktor er der mulighed for medejerskab. 


Tiltrædelse vil være 1. juli 2019 eller snarest muligt. 

Forventet timetal vil være 25-30 timer. Turnusstilling vil være 37 timer. 

For evt. spørgsmål og yderligere oplysninger kontakt på klinikkens tlf. 46352380 (Kirsten eller Eva) 

Ansøgning sendes til info@rygcenterroskilde.dk 

Der vil naturligvis være fuld diskretion fra vores side.