laptop-3196481__340.jpg

Praksiskonsulentens opgave er bl.a. i samarbejde med enhedens medarbejdere og den anden praksiskonsulent at styrke såvel det tværsektorielle som det tværfaglige samarbejde mellem praktiserende kiropraktorer og øvrige parter i sundhedsvæsenet.

Stillingen er normeret til 4 timer ugentligt.

Som praksiskonsulent skal du bl.a:

 • Fungere som bindeled mellem regionen og praktiserende kiropraktorer i faglige og administrative spørgsmål.
 • Styrke de tværfaglige relationer ved at fungere som koordinator og formidler mellem praktiserende kiropraktorer og fx almen praksis.
 • Forbedre og udvikle kommunikation mellem praktiserende kiropraktorer og det øvrige sundhedsvæsen.
 • Understøtte faglige efteruddannelsesaktiviteter og medvirke til kvalitetsudvikling i praksis.
 • Understøtte netværk mellem de praktiserende kiropraktorer.
 • Medvirke i regionens arbejdsgrupper, hvor der er brug for kiropraktorers faglige viden.
 • Indgå i udviklingen af kommunikationen på sundhed.dk til kiropraktorer.

Hvad forventer vi af dig?

 • Du praktiserer som kiropraktor i Region Hovedstaden i henhold til overenskomsten
 • Du har kendskab til og interesse for kiropraktorernes arbejde, herunder hvordan kiropraktorpraksis kan udvikles
 • Du har kendskab til anvendelse af data i kvalitetsarbejdet
 • Du kan samle, motivere og samarbejde med både kollegaer og øvrige interessenter.
 • Du har viden om sundhedssektoren generelt
 • Du kan arrangere og afholde møder, workshops o. lign.

Vi lægger vægt på, at du som praksiskonsulent har en helhedsorienteret tilgang til sundhedsvæsenet, og at du har gode evner for organisering, samarbejde, kommunikation samt mundtlig og skriftlig formidling. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Praksiskonsulenterne aflønnes efter honoreringsaftale indgået med kiropraktorerne i Region Hovedstaden med 904,82 kr. pr. time (1. okt. 16-niveau). Tiltrædelse ønskes pr. 1. januar 2019 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist mandag den 3. december 2018
Ansøgning samt relevante bilag mailes til: Region Hovedstaden, Center for Sundhed, csu@regionh.dk, mærket ”Praksiskonsulent kiropraktik” senest den 3. december 2018 kl. 12.00.

Der forventes afholdt samtaler den 13. december 2018.

 

Find jobopslaget her på Sundhed.dk