Struer.jpg

Det ledige ydernummer opslås i henhold til Landsoverenskomst om kiropraktik mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Det forudsættes, at overenskomsten tiltrædes, og at der praktiseres i overensstemmelse med denne.

Der vil blive lagt vægt på følgende kriterier ved vurderingen af ansøgningerne:

• ansøgernes faglige kvalifikationer
• ansøgers erfaringer med klinikdrift
• at der kan praktiseres fra velindrettede og handicapvenlige lokaler
• ønsket om at fremme praksisfællesskaber og sundhedshuse

Ydernummeret kan søges af autoriserede kiropraktorer.

Ansøgningerne behandles af et bedømmelsesudvalg bestående af politiske og kiropraktorfaglige repræsentanter fra samarbejdsudvalget vedrørende kiropraktik. Bedømmelsesudvalget træffer umiddelbart efter ansøgningsfristen beslutning om hvilken kiropraktor, der får tilladelse til at nedsætte sig.

Det er regionens forventning, at klinik kan opstartes senest 3 måneder efter tildeling af ydernummer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Jørgen Nørskov Nielsen på telefon 7841 2106 eller e-mail: joergen.nielsen@stab.rm.dk

Ansøgning vedlagt kopi af uddannelsesbevis og autorisationsbevis samt eventuelt øvrige relevante bilag bedes indsendt til:

Region Midtjylland
Sundhedsplanlægning
Att. Claus Meldgaard
Skottenborg 26
8800 Viborg

Eller på e-mail:
clajen@rm.dk

Ansøgningsfristen er den 17. februar 2020.

Foto: Struer Kommune