PensionDanmark har stor succes med forebyggelse af sygdom og sygefravær. Vi etablerer nu et nyt team til at udbygge den succes til gavn for de 400.000 medlemmer, som er omfattet af PensionDanmarks sundhedsordning.

Om det nye team
PensionDanmarks Behandlingsrådgivning er et helt nyt sundhedsfagligt team i PensionDanmark, som vi nu etablerer for at give vores medlemmer en endnu bedre og mere målrettet service i forbindelse med sygdom og gener i bevægeapparatet. Har du lyst til at være med fra start så læs videre!

PensionDanmarks medlemmer er omfattet af Danmarks største sundhedsordning, hvor de blandt mange tilbud kan få nem og gratis adgang til fysioterapeutisk eller kiropraktisk behandling. De kan på vores hjemmeside eller via vores app selv bestille tid til behandling hos en betragtelig del af alle praktiserende fysioterapeuter og kiropraktorer i Danmark, og de behøver ikke en henvisning for at gå i gang med behandlingen. Der er årligt ca. 400.000 behandlinger i sundhedsordningen.

Medarbejderne i Behandlingsrådgivning skal med høj sundhedsfaglighed og et højt serviceniveau rådgive vores medlemmer om hvilken behandling, der er bedst for dem og i samme forbindelse hjælpe med at bestille tid til selve behandlingen. Vores medlemmer er primært mænd med faglærte eller ufaglærte jobs. De har ofte tungt fysisk arbejde og oplever en del udfordringer med helbredet. Rådgivningen vil omhandle alt fra simple gener til mere komplicerede skader i fx bevægeapparatet samt akutte skader.

Behandlingsrådgivning bliver et team i Kundeservice og skal arbejde sammen med de øvrige rådgivningsteams: Medlemsrådgivning, Virksomhedsrådgivning og Sundhedsrådgivning. Specielt er samarbejdet med Sundhedsrådgivning vigtigt, og her er der ansat sygeplejersker og socialrådgivere, som i tæt samarbejde med Behandlingsrådgivning rådgiver medlemmer om sundhedsordningens muligheder, herunder hurtig diagnose, psykologhjælp og indsats mod længevarende sygefravær.

Det endelige team vil bestå af en teamleder, en assisterende teamleder samt ti behandlingsrådgivere.

Om jobbet
Som behandlingsrådgiver er din hovedopgave via telefonen at sikre relevant rådgivning og hjælp til rette indsats i hvert enkelt tilfælde. Du skal rådgive, motivere og guide medlemmer, der på grund af gener er sygemeldte eller i risiko for at blive det.

Teamets arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

 • telefonisk rådgivning af medlemmer
 • administration i forbindelse med visitering til klinikker/behandlere
 • løbende dialog med klinikker/behandlere og onboarding af nye
 • kvalitetssikring af klinikker og behandlere i hele Danmark
 • fakturahåndtering
 • sundhedsfaglig input til tekster på hjemmeside, brochurer osv.
 • input til forbedringstiltag ift. indholdet i sundhedsordningen
 • samarbejde med Sundhedsrådgivning og øvrige kollegaer i PensionDanmark.

Deltagelse i messer, eksterne møder samt besøg hos klinikker kan forekomme.

Der er tale om en fuldtidsstilling på 37,5 timer (ekskl. frokost) med faste arbejdstider primært inden for almindelig kontortid fra kl. 8-16. Øvrige vagter ligger i tidsrummet frem til kl. 21, og der må forventes vagter efter kl. 16 en til to dage om ugen.

Om dig
Vores forventninger til dig er, at du:

 • er uddannet fysioterapeut eller kiropraktor
 • har minimum tre års relevant erfaring
 • vægter både faglighed og service i dit rådgivningsarbejde
 • har erfaring med administrativt arbejde og kan bruge it som dagligt professionelt værktøj
 • kan gennemføre en rådgivningssamtale på engelsk.

Det vil desuden være en fordel, hvis du har erfaring med telefonisk rådgivning og visitering, og/eller hvis du har erfaring fra pensions- og forsikringsbranchen.

Som person er du empatisk, velformuleret og sætter en ære i at yde et højt serviceniveau. Du er fleksibel, engageret, ansvarsbevidst og en teamspiller med gode samarbejdsevner. Du evner at arbejde selvstændigt og er god til at styre en samtale og holde hovedet koldt i pressede situationer.

Du skal ikke være bange for at blive kastet ud i nye og ukendte opgaver, men samtidig vide at rutineopgaver er en del af hverdagen, der også skal løftes.

PensionDanmark som arbejdsplads
PensionDanmark tror på, at de bedste resultater opnås ved gensidig tillid, samarbejde og en fælles indsats. Vi har en uformel omgangstone og en hurtig og effektiv beslutningsproces. Vi er en organisation i rivende udvikling med gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Lønpakken vil være konkurrencedygtig og afspejle dine kvalifikationer.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Birgitte Friis Hasle på mail: bfh@pension.dk eller tlf. 2811 6429. PensionDanmarks domicil ligger på Langelinie Allé 43 i København.

Sådan gør du
Kan du se dig selv som en del af det nye team, så send din ansøgning og dit CV til os ved at benytte dette link. Vi afholder samtaler og ansætter løbende så send din ansøgning snarest muligt og senest mandag den 25. maj 2020.

PensionDanmark A/S administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for 753.000 medlemmer beskæftiget i 23.000 private og offentlige virksomheder. PensionDanmark er et kundeejet selskab, hvor hele overskuddet går til medlemmerne. Præmieindtægterne udgjorde 14,8 mia. kr. i 2019. Balancen er 271 mia. kr.

Læs mere på pensiondanmark.com