"Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ved Institutt for helse og samfunn har ledig stilling som stipendiat for en periode på 3 år.

Det søkes etter en kiropraktor til en 100 % stipendiatstilling ved avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, med start 1. september 2021 eller snarest deretter. 

Stipendiatens hovedoppgave er deltakelse i en klinisk studie på akutte nakkesmerter, med særlig ansvar for overvåkning av datainnsamling og artikkelskriving.

Forskningsprosjektet er designet. Kiropraktor, ph.d., Aleksander Chaibi (Institutt for helse og samfunn) er hovedveileder, professor Nina Vøllestad er bi-veileder (Institutt for helse og samfunn), og professor, ph.d., DrMedSci Michael Bjørn Russell (Ahus) er prosjektleder og bi-veileder," kan man blandt andet læse i opslag fra Oslo Universitet.

Læs det her