IMG_0441.JPG

Vil du sætte fokus på rygsmerter blandt personer der dagligt løfter meget i deres arbejde? Og bidrage til at styrke forskningen inden for arbejdsmiljø? Så har du muligheden for at udvikle din forskerkarriere i et ph.d.-projekt i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø!  

Det konkrete projekt vil levere viden baseret på et objektivt datagrundlag om både kort- og langtidssammenhængene mellem løftearbejde og muskel- og skeletbesvær hos en jobgruppe, hvor der generelt er meget løftearbejde, og hvor det er muligt at kvantificere løftemængden gennem arbejdslister fra lagrene. Projektet vil også belyse psykologiske og sociale faktorers betydning i denne sammenhæng.
 
Ph.d.-projektet vil bl.a. besvare følgende spørgsmål:  
 • Hvilken dag-til-dag-sammenhæng er der mellem løftearbejde og ændring i rygsmerte  
 • Hvilken sammenhæng er der på ugebasis mellem forskellige kombinationer af arbejds- og fridage i forhold til ændring i rygsmerte  
 • Hvilken sammenhæng er der mellem løftearbejde, akut smerteudvikling og risiko for udvikling, forværring og fastholdelse af rygsmerter på længere sigt  
 • Hvordan spiller psykologiske og sociale faktorer ind i forhold til ovenstående  
Derudover indgår der følgende opgaver:  
 • Formidling af forskningsresultater til brugere i Danmark  
 • Publicering af originalartikler i internationale tidsskrifter med peer-review  
 • Udvikling og kvalitetssikring af forskningsprojekter, herunder sparring med andre forskere om deres projekter  
 • Betjening af myndigheder gennem notater m.v.  
 
Centeret forestiller sig, at ansøgeren:  
 • Har en uddannelsesmæssig baggrund i fysiologi, fysioterapi, medicin, folkesundhedsvidenskab eller lignende
 • Har afsluttet kandidatuddannelse  
 • Har erfaring med arbejdsmiljøforskning  
 • Har gode formidlingsevner  
 • Har gode samarbejdsevner, herunder evnen til at sætte dig ind i andre faggruppers opgaveforståelse.  
Det er en fordel, hvis du har erfaring med og kendskab til arbejdsmarkedssystemet.