Det kliniske forløb hos patienter med lumbal spinalstenose er ikke velbeskrevet. Selv om det estimeres, at 30-50% af patienterne med milde til moderate symptomer oplever spontan bedring af smerte og øget gangdistance, er det usikkert hvem der får glæde af konservativ behandling, og hvem der får behov for kirurgi.

Der er på Rygcenter Syddanmark indsamlet en kohorte med ca. 800 patienter, som alle er diagnosticeret med lumbal spinalstenose og som har fået lavet MR-skanning. Formålet med studiet vil bl.a. være at beskrive det kliniske forløb hos patienter med lumbal spinalstenose og identificere eventuelle prognostiske faktorer. Der vil være mulighed for at arbejde med f.eks. et litteraturstudie, data fra MR-skanninger, registerdata, etc.

Du er selv med til at beskrive de forskningsspørgsmål, du gerne vil arbejde med.

Dine opgaver som ph.d.-studerende:
• Udfærdige endelig forskningsprotokol (perioden forventes finansieret)
• Søge fondsmidler til finansiering af ph.d.-forløbet i samarbejde med vejledere
• Udøve selvstændig forskning under supervision
• Følge relevante og obligatoriske ph.d.-kurser svarende til 30 ETCS-point
• Engagement i forskningsmiljøer på Klinisk Biomekanik, SDU, og på Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt
• Varetage et afgrænset antal undervisningstimer på Klinisk Biomekanik, SDU
• Opnå eller udbygge undervisnings- og formidlingsaktivitet målrettet sundhedsprofessionen
• Udfærdige ph.d.-afhandling på basis af dit projekt

Vil du vide mere?
Kontakt Rikke Krüger Jensen eller Dorthe Schøler Ziegler på mail eller telefon.
• Rikke Krüger Jensen, (rikkekruger@kiroviden.sdu.dk, tlf. 40 41 97 73)
• Dorthe Schøler Ziegler (dorthe.schoeler.ziegler@rsyd.dk, tlf. 40 33 40 90)