Du bliver en del af kontoret Nære Sundhedstilbud, som er en del af afdelingen Patientforløb og Økonomi. Udover Praksisenheden består kontoret af et sekretariat for hele afdelingen og Kvalitetsenheden for almen praksis (Nord-KAP). Din fysiske arbejdsplads er hos Nord-KAP, hvor du vil indgå i det faglige fællesskab sammen med praksiskonsulenter fra andre overenskomstområder.

Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2021. Arbejdstiden som praksiskonsulent er fastsat til 2 timer ugentligt. Hertil kommer timer til varetagelse af konkrete opgaver. Timerne aftales i et samarbejde mellem praksiskonsulenten og leder for Praksisenheden og vil forventelig udgøre gennemsnitligt 2-3 timer ugentligt.

Ansøgningsfrist 29. oktober.

Læs mere her..