Uddybende om stillingen:
Rygcenter Syddanmark er en afdeling i Sygehus Lillebælt, som dækker både Rygmedicinsk og Rygkirurgisk udredning og behandling af rygpatienter i Region Syddanmark.
Udredning og behandling foregår i tæt tværfagligt samarbejde, som hele tiden forsøges udviklet. Vi har ambulatorium både i Middelfart og Sønderborg. Denne stilling er i Sønderborg.

Dine primære arbejdsopgaver er at undersøge og udrede rygpatienter, og som patientansvarlig kliniker være med til sikre gode patientforløb på tværs af afdelinger og sektorer.
Afdelingen er uddannelsessted for kiropraktorer i Danmark, hvilket betyder at opgaven med at supervisere studerende fylder meget.

Vi søger en kiropraktor med gode samarbejdsevner og med bred erfaring inden for udredning og diagnostik af rygpatienter.

Vi forventer, at du
• Er uddannet kiropraktor og har overstået turnus.
• Er fagligt velfunderet.
• Har erfaring med rygpatienter fra primær- eller sekundærsektor.
• Kan arbejde selvstændigt og har god forståelse for eget kompetenceniveau.
• Har lyst til at supervisere og lære fra dig.
• Er fleksibel og loyal.
• Har lyst og vilje til at lade dig udfordre og udvikle dig fagligt.
• Bidrager positivt til samarbejdet og arbejdsmiljøet i afdelingen.
• Bidrager aktivt i det tværfaglige specialistteam med læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, sygeplejersker og sekretærer.

Vi tilbyder
• En ambitiøs afdeling med fokus på høj grad af kvalitet samt patientsikkerhed- og tilfredshed.
• En stilling med ansvar.
• Et godt tværfagligt arbejdsmiljø, hvor vi udnytter hinandens faglige og personlige kompetencer.
• En afdeling hvor klinik og forskning er tæt forankrede.
• En afdeling i udvikling, hvor vi lægger særlig vægt på omstillingsparathed og konstruktivitet.
• Et individuelt tilpasset introduktionsprogram.

Vi arbejder ud fra Sygehus Lillebælt værdier: Resultater, Ordentlighed, Samarbejde og Excellence.

Yderligere information
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Teamleder Pernille Popp tlf: 2384 5247 eller Oversygeplejerske Anette Greve tlf. 2499 4555.

Løn- og ansættelse
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende faglig overenskomst.

Stillingen er i udgangspunktet på 37 timer.
Tiltrædelse 1. august 2022 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist
Fristen for at søge er søndag den 19. juni 2022.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 23. juni 2022.

Du kan læse mere her.