Om stillingen

Der er tale om en fuldtidsstilling delt mellem Medicinsk Rygklinik og Røntgen og Skanning. Stillingen er delt, således at der er 3 dage i Medicinsk Rygklinik, som klinisk kiropraktor, og 2 dage i Røntgen og Skanning som beskrivende kiropraktor. I Medicinsk Diagnostisk Center sætter vi tværfaglighed og opgaveglidning højt og har erfaringer med at have kiropraktorer ansat både i Medicinsk Rygklinik og i Røntgen og Skanning. Der er gode muligheder for at bidrage til fortsat vækst og udvikling af de eksisterende og nye tilbud inden for rygområdet. 

Det forventes at du indgår i forskningssamarbejde og udvikling på afdelingerne, hvorfor interesse for eller dokumenteret udviklings- og forskningserfaring vil blive vægtet højt. Du vil være sidestillet med de forpligtigelser, som pålægges speciallæger herunder undervisningsforpligtigelser. Afdelingen har et unikt samarbejdsarbejdsmiljø, som er en af hjørnestenene i Medicinsk Diagnostisk Centers innovationsevne, hvorfor evnen til socialt/kollegialt at indgå i samarbejdet vægtes meget højt. Afdelingen kan tilbyde et ligeværdigt samarbejde med gode muligheder for faglige kontakter, såvel nationalt som internationalt i form af møder og kurser.

Arbejdsområderne for stillingen i Medicinsk Rygklinik er:

 • Udredning, behandling og information til patienter med rygsmerter
 • Supervision af kiropraktorstuderende fra SDU.

Arbejdsområderne for stillingen i Røntgen og Skanning er:

 • Beskrivelse af MR-undersøgelser af columna og røntgenundersøgelser inden for det muskuloskeletale område
 • Andre arbejdsområder inden for det muskuloskeletale område, som f.eks. visitation, muskuloskeletal ultralyd, undervisning og udviklingsopgaver.

Kvalifikationer

Stillingen kan søges af færdiguddannet kiropraktor, der har gennemført turnusuddannelsen.

Vi søger en kiropraktor, der:

 • er interesseret i tværfaglig udredning og behandling af patienter med rygsmerter henvist fra primærsektoren
 • er interesseret i eller være i stand til at tilegne sig kundskaber indenfor billeddiagnostikken og rygområdet
 • kan lide at arbejde selvstændigt og i tværfaglige teams
 • er i stand til at prioritere sit arbejde, i forhold til at få afviklet arbejdsdagen på en optimal måde
 • har lyst til at deltage i uddannelse af kiropraktorer, yngre læger, sygeplejersker og andet personale
 • har høj faglighed i det daglige arbejde
 • er god til og har lyst til samarbejde og kommunikation både kollegialt, tværfagligt og tværsektorielt
 • har gode sociale egenskaber og udviser loyalitet
 • tager initiativ og vilje til at uddelegere ansvar.

Om Medicinsk Rygklinik/Regional Rygklinik

 • Regional Rygklinik består af to tæt samarbejdende enheder fra henholdsvis Center for Planlagt Kirurgi (Ortopædkirurgisk Rygklinik) og Medicinsk Diagnostisk Center (Medicinsk Rygklinik). De to enheder har fællesvisitation og dermed en enstrenget indgang for henvisende læger
 • Den Medicinske Rygklinik varetager håndtering, herunder udredning og behandling af rygpatienter på hoved- og regions funktions niveau
 • Er kendetegnet ved et velfungerede og udviklingsminded tværfagligt team af reumatologiske speciallæger, hoveduddannelseslæger i reumatologi, kiropraktor og special-fysioterapeuter, der har selvstændige lægesuperviserede ambulatorier
 • Rygområdet er i Region Midtjylland samlet i to centre. Ét på Aarhus Universitetshospital og Regional Rygklinik i Silkeborg
 • Der er klinisk forskningsaktivitet og mulighed for at deltage i dette
 • Medicinsk Rygklinik udreder ca. 4.300 nyhenviste rygpatienter pr. år.

Ansættelsen sker ved Hospitalsenhed Midt, læs mere om den samlede hospitalsenhed her www.hospitalsenhedmidt.dk 

Interesserede ansøgere, uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til lov om børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt

Yderligere oplysninger 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Overlæge Susan Ringskær Christensen på telefon 7841 7885 eller Kiropraktor Susanne Brogaard Krogh på telefon 3024 7222.

Dato for samtaler: 

28. august 2024

Din ansøgning:

Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den 15. august 2024

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Ansøg via dette link