Praksis er lokaliseret på 3 adresser. Der er mulighed for et samlet køb, hvilket kan være en god mulighed for kollegaer, som ønsker at være del af et kompagniskab.

De 3 klinikker kan også sælges enkeltvis, ligesom de 3 tilknyttede ydernumre er fra den tid, hvor de kan flyttes til anden adresse i regionen.

Der er et digital røntgen anlæg af højeste kvalitet på den ene lokalitet, og lokalerne rummer muligheder for videreudvikling af tværfaglig praksis.

Kontaktperson:
Ole Hansen tlf. 30 68 12 86