Hvert år hjælper vi en masse patienter med alt - lige fra et klassisk hold i nakken til patienten med multiple problematikker samtidig. Vi sætter altid vores fælles viden og erfaringer i spil, så vores patienter oplever et kompetent behandlingsforløb, hvor de bliver lyttet til og hjulpet. Vi har høj patienttilfredshed, og vi går lige så højt op i vores medarbejdertilfredshed. Vi stiller krav, vi sætter gode mål for din kompetenceudvikling og hos os, står man aldrig alene med det, som er svært. Vi håber, netop du har mod på at sætte dine nyligt lærte kompetencer i spil hos os og hos vores patienter i et spændende og udfordrende turnusforløb, og hvis vi undervejs sammen finder ud af, at vi er det rette match, så tilbyder vi en fastansættelse.

I vores tværfaglige klinik i Næstved er vi 5 kiropraktorer, 2 fysioterapeuter, 1,5 massør og 3 sekretærer, og vi har til sammen rigtig mange års erfaring og vores fælles arbejdsplads præges af engagement og stor lyst til videndeling. Vi er en klinik, som altid har prioriteret at investere i nyt udstyr, kompetenceudvikle os og tage nye metoder i brug. På klinikken har vi derfor ultralydsscanning, tryk - og chokbølgeapparat, MLS ASA laser, akupunktur, digital røntgen, tilknyttet kostvejleder, sportskiropraktor, og vi er naturligvis meget åben for de nye tiltag, du kommer med.

Vi går en meget spændende tid i møde de kommende år, hvor vi har valgt at sætte et endnu større fokus på samarbejdet med vores lokalområde. Vi har blandt andet øget vores samarbejde med lægerne i byen, vi har tilknyttet behandlingstilbud til det lokale baskethold Team FOG, og vi er til stede i forskellige relevante sammenhænge for at støtte op om lokale initiativer. Det er en udvikling, som vi alle i klinikken bidrager med, og som vi også ønsker, at vores nye kiropraktor i turnus engagerer sig i. Dine idéer vægtes højt, og du vil opleve, at du bliver bakket op, og at vi tager din viden og bidrag seriøst.

I hverdagen på klinikken er der sat god tid af til intern læring, og vi prioriterer at have tid til at svare på spørgsmål, sparre med hinanden og dele både de svære opgaver, og når du for eksempel oplever dine første gode succeser i et godt patientforløb. Vi gør os umage med at gøre dit turnusforløb spændende, så du oplever både progression og variation i dit forløb. Vi laver et opstartsprogram for dig, så du ved, hvad der skal ske de første uger i vores klinik, og så vi sikrer os, at du kommer hele vejen rundt og lærer alle at kende. Vi holder løbende fastlagte møder/supervision med dig, hvor vi kan sætte fokus på din trivsel og faglige udvikling, og så vi sikrer, at de rette initiativer etableres. Vi er tæt på dig, samarbejdende og samtidig forventer vi også, at du arbejder selvstændigt, tager selvstændige initiativer og selvfølgelig også kan sige til og fra, og ved hvornår du har nået din egen kompetencegrænse.

Vi er en klinik med høj faglighed og går rigtig langt for at hjælpe vores patienter. Samtidig er vi også en lille enhed, og vi kender hinanden godt og vægter det sociale liv højt. Vi holder sommerfest, julefrokost, og vi holder hyggelige fredagsbarer og laver forskellige sociale arrangementer i løbet af året.

Klinikken ligger i centrum med gåafstand til bus og tog. Du kan se mere på vores hjemmeside her.

Turnusstillingen er på fuld tid og med tiltrædelse i uge 32.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Email: info@kiro-huset.dk