180383610.jpg

I forbindelse med akkreditering har DKF’s bestyrelse besluttet at bruge restmidler fra sidste overenskomst (den såkaldte genanvendelsespulje) til ekstra honorering af klinikker med denne fordeling: Klinikker med 1-2 kiropraktorer modtager 10.000 kr., og klinikker med mere end 2 kiropraktorer modtager 20.000 kr.

Det er tidligere meldt ud, at dette ekstra honorar vil blive udbetalt, når klinikerne er akkrediteret, men det har taget lidt tid at få det praktiske vedrørende udbetalingen til at falde på plads, så første portion er først på vej til udbetaling via Kiropraktorfondens bogholderi i Danske Regioner. Fremover vil det ske løbende, i takt med at klinikkerne officielt bliver akkrediteret.

Sekretariatet har i øvrigt modtaget en del henvendelser om udbetalingen af det overenskomstaftalte akkrediteringshonorar, hvor det er den region, som klinikken hører til, der udbetaler 7.500 kr. ved opstart og 7.500 kr., når klinikken officielt er blevet endeligt akkrediteret. Det sker via ydelsesafregningen, og der har i nogen regioner også her været lidt forsinkelse i udbetalingen af opstartshonoraret, men tjek de månedlige afregningsoversigter, hvis I er tvivl om klinikken har modtaget honorarerne.

Læs mere om akkreditering her