Scenen.jpg

Det vurderes, at der har været samlet set 500 unikke deltagere på kongressen i år. Dette er en stor succes og en fremgang på 20 % ift. 2016 hvor der var ca. 400 unikke deltagere alt i alt. 96% af de der har besvaret evalueringsskemaet har svaret ”meget tilfreds” eller ”tilfreds” til spørgsmålet om den overordnet tilfredshed med kongressen. Ingen har svaret ”utilfreds” eller ”meget utilfreds”.

Se alle besvarelserne her

Overordnet set har evalueringerne været positive og stort set alle har været tilfredse med det faglige indhold og Odeon som konferencested. I forhold til Odeon kongrescenter bliver det dog nævnt, at der var lidt lang afstand fra undervisningslokalerne og til foyeren og at udsynet i lokalerne i visse tilfælde var ringe.

Til det faglige kunne der godt være lidt mere ’hands on’ og i visse tilfælde lidt mere tyngde/indhold i oplæggene. Generelt er bedømmelserne positive.

Til de sociale aktiviteter nævnes at teaterforestillingen var god, men der var ikke så meget samvær og mulig for snak. Til festmiddagen sad man lidt for tæt og livebandet kunne være bedre.

Udstillerne var overordnet tilfredse i år. De var placeret centralt i foyeren og på 1. sal rundt om siddepladserne hvor frokosten bl.a. blev afholdt.

På baggrund af erfaringerne fra i år og tilbagemeldingerne fra deltagere og kongressekretariat anbefaler DKF’s bestyrelse, at muligheden for at blive på Odeon til Faglig Kongres 2020 afsøges. Den endelige beslutning om dette tages dog først i 2019.