affald.jpg

Regeringen indgik fredag den 20. november aftale om finansloven for 2019 med Dansk Folkeparti. Der var ikke meget nyt på sundhedsområdet – der må vi vente på Sundhedsreformen – men i småtingsaftafdelingen kan nævnes et farvel til affaldsgebyret, som mange kommuner kunne opkræve de lokale virksomheder. Gebyret er også kendt som administrationsgebyret.

Gebyret har i lang tid været udskældt og ønsket afskaffet. Det er især uklart for virksomhederne, hvorfor de skal betale gebyret, når de ikke benytter de kommunale affaldsordninger. Derudover er det omkostningstungt for kommunerne at opkræve beløbet, samt at behandle ansøgninger fra de virksomheder, som af forskellige grunde kan slippe for at betale gebyret.

Læs hele finanslovsaftalen her