side 4 forside.jpg (1)

"Det vigtigste budskab i løbet af de tre dage i disruptiontidens tegn [...] var den opfordring, Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, kom med fra kongressens talerstol fredag i sin åbningstale. Her bad han direkte om kiropraktorernes hjælp til at håndtere et stigende antal ældre med multisygdom, at skabe bedre tværfaglig sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og yde en effektiv indsats for de mange danskere med muskelskeletlidelser. Tre af sundhedsvæsenets største udfordringer."

Det nye nummer af KIROPRAKTOREN udkommer i dag og har spottet rettet mod Faglig Kongres-temaet 'ståsteder' og samler op på pointer fra oplæg, kurser og deltagere.

Du kan læse, hvordan blandt andet strategiekspert Christel Piron ruskede op i kongresdeltagerne med velmente provokationer, og du kan få gode råd om forandring fra både Hjerne Madsen og Sagar Constantin. 

Vogt dig for fladormehjernen og sundhedsmyter

Ryd op i dine automattanker, anbefaler Hjerne Madsen:

"Hjernemæssigt slæber vi nemlig stadig rundt på primitivt arvegods fra stenalderen. Arvegods, der risikerer at spænde ben for os i forandringstider, fordi vi er prædisponerede til at se problemer, hvor de ikke findes, og betragte forandringer, der kommer udefra, som trusler," siger Peter Lund Madsen, som jo er hjerneforsker og psykiater.

"Når der er tale om forandringer, er det frygten for ikke at have kompetencerne eller føle sig udenfor, der tager over. Hvis du kan lære følelserne at kende og blive tryg ved dem, så vil alle former for forandringer blive lettere," er en af pointerne fra foredragsholder Sagar Constantin, som opsummerer pointer fra sit kursus om forandringer.

Sundhedsbranchens bullshitdetektor Morten Elsøe holdt oplæg torsdag, og i KIROPPRAKTOREN forklarer han mere om, hvorfor og hvordan han anbefaler at zoome ud og bevare overblikket, når myterne om sundhed flyver lavt. En myte han tilbageviser er anti-inflammatorisk kost, som han kalder en ”en spiseforstyrret fortolkning af de officielle kostråd, krydret med pseudovidenskabelig skræmmeretorik og decideret ignorante påstande."

Kiropraktor Trine Palludan fra Dansk Selskab for Kiropraktik fortæller om pointer fra selskabets kongreskursus om hjernerystelse hos børn, og kommunikationsrådgiver Tom Olsen opsummerer pointer fra sit kursus om markedsføring. På side 41 kan du i øvrigt læse om de foreløbige resultater fra det store nordiske projekt om maintenance care, som den nye professor Alice Kongsted var omkring i sin TED-talk fredag.

Kan din undersøgelse forudsige, hvordan det vil går patienten?

Dét spørgsmål satte Lisbeth Hartvigsen ud for at få svar på for mere end tre år siden. I år blev hun færdig med sit projekt og forsvarede sin afhandling, der kaster en ph.d.-titel af sig, i juni.

I dette nummer præsenterer hun resultater og konklusioner, som i bund og grund er, at rygpatienters prognose ikke kan vurderes på baggrund af den kliniske undersøgelse alene, men kræver en bredere bio-psyko-social tilgang.

Læs artiklen 'Har din undersøgelse prognostisk værdi?' online

Derudover er det vigtigt at undersøge patienter for mulig nerverodspåvirkning, da disse patienter generelt har en dårligere prognose end patienter med uspecifikke lændesmerter. I forhold til vurdering af prognose synes også test med gentagne bevægelser (centralisering) og non-organiske tegn at være nyttige.

Mød flere nye   

Den ny rygprofessor, Alice Kongsted, fortæller om de områder, hun skal beskæftige sig med i sit professorat, og den ny formand for fonden, Annette Roed, der engageret deltog på kongressen, kan du også lære bedre at kende. 

Endelig besøger bladet vores "årgang 0" fra klinisk biomekanik. Altså studerende fra årgang 2017, som nu læser på andet år af deres studie. Fremtiden har dog flyttet sig for flere af dem, vi mødte i føljetonen, da vi startede den sidste år. Så du vil både møde nye ansigter og nogle fra sidste år, der fortæller, hvorfor de ikke længere læser til kiropraktor.