lægedage.png

I en centralt placeret stand i Lægedages udstillingsområde, lige ved siden af færdighedsværkstederne og kaffemaskinerne, har Dansk Kiropraktor Forening pyntet flot op og fyldt skabene med præmier, små gaver og masser af informationsmateriale.

Parat til at dele ud af de mange gode ting og sager står hver dag 3-4 kiropraktorer og ligeså mange kriopraktorstuderende. Planen er at komme i snak med så mange praktiserende læger som overhovedet muligt – og på den måde informere lægerne om kiropraktorernes arbejde og uddannelse, og på sigt skabe grobund for endnu mere samarbejde mellem kiropraktorer og læger.

Det er 10. år i træk at Dansk Kiropraktor Forening deltager på Lægedage og det står klart at der er sket en stor positiv udvikling i forhold til kendskab og det der i reklamesprog hedder præference. Læger er simpelthen blevet mærkbart mere positive overfor kiropraktorerne – og samtalen går nu i langt højere grad på kiropraktorernes kompetencer og samarbejdsmuligheder end på at skulle forsvare standen som et hele.

I alt deltager ca. 4000 personer på Lægedage – de fleste er almenmedicinere, men også lægesekretærer og andet ansat personale deltager, ligesom på vores egen Faglig Kongres.