_H4A1291.JPG

Fredag den 14. december holdt DKF’s bestyrelse årets sidste bestyrelsesmøde. På programmet var primært evaluering af Faglig Kongres samt drøftelse og prioritering af handlingsplanen og arbejdsopgaverne for 2019.

Hvad angår kongressen var der i bestyrelsen bred enighed om, at arrangementet i al væsentlighed havde været en succes og at Odeon Kongrescenter havde dannet en god ramme. Derfor indstillede bestyrelsen også, at Faglig Kongres også i 2020 skal afholdes på Odeon. 

2019 bliver andet år med målprogrammet ’Rygraden i det danske samfund (2018-22)'. I målprogrammet præciseres indledningsvist, at DKF ønsker at tage endnu mere ansvar og involvere sig endnu mere i udviklingen i det danske samfund. Den målsætning tager bestyrelsen meget alvorligt.

Mht. handlingsplanen og næste års opgaver, står det klart at der kommer fokus på forhandlingen af en ny overenskomst samt politisk interessevaretagelse, ikke mindst set i lyset af den bebudede sundhedsreform og det kommende folketingsvalg, der uanset det overordnede resultat vil blande kortene.

2019 byder desuden på en Generalforsamling, som skal finde sted i Region Midtjylland. Arbejdet med at forberede generalforsamlingen er naturligvis en højt prioriteret arbejdsopgave.

Også det internationale arbejde bliver prioriteret højt i 2019 – og allerede i marts inviterer WFC og ECU til kongres i Berlin.