Løber på strand.jpg
pttal 2018.png
Oversigt over patientudviklingen hos de danske kiropraktorer 2013-18 fordelt på måneder (kilde: Danske Regioner)

Det går godt hos de dnaske kiropraktorer - og  flere patienter end nogensiden før lægger vejen forbi. Det viser nye tal.

Rekorden til trods, er det åbenlyst at patienttallet hos de danske kiropraktorer er stagnerende, efter en række år med stor fremgang.

Tallene fortæller dog ikke noget om antallet af konsultationer eller ydelser pr. patient.