Tog transport.jpg

Måske så du aktionen, hvor medicinstuderende fra København cyklede til Sjællands Universitetshospital i Køge i silende regn. Også i landets andre universitetsbyer trådte studerende i pedaler for at markere de lange afstande, de indimellem skal rejse, når de er i klinikophold under deres uddannelse. Indtil nu har de studerende kunnet få refunderet transportudgifter af universitetet. 

Men Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet har meddelt universiteterne, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at refundere udgifterne.

Også de kiropraktorstuderende på klinisk biomekanik er berørte og i aktion.

”I FNKS mener vi, at det er forkert at annullere ordningen for transportrefusion. Det er obligatorisk for os og andre studerende på sundhedsfaglige uddannelser at tage i klinik. Vi kiropraktorstuderende skal bl.a. på Rygcentret i Middelfart, Sønderborg, Silkeborg og selvfølgelig i privat praksis, rundt omkring i landet. Og når vi ikke kan få refunderet transporten, jamen så er det klart, at vi vil forsøge at komme så tæt på Odense som overhovedet muligt. Det betyder et mindre incitament til at komme ud i landet og se andre klinikker og sygehuse end dem omkring universitetet, og det kan skabe flaskehalsproblemer i forhold til at få plads til os i klinikophold,” siger Jack Starche, formand for studenterorganisationen FNKS (Foreningen af Nordiske Kiropraktorstuderende).

”Vi er i tæt kontakt med studieledelsen og fakultetet, som heller ikke mener, at det er holdbart at fjerne transportrefusionen på den lange bane. Vi vil selvfølgelig arbejde for, at vi bliver kompenseret for den udgift vi har i forbindelse med klinikophold,” fortæller Jack Starche.

Regionsrådsmedlemmer, universiteterne og Danske Regioner er gået ind i sagen.

Dekanerne fra de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter, herunder Ole Skøtt, har skrevet til Sundhedsminister Ellen Thrane og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers for at gøre opmærksom på de uhensigtsmæssige udfordringer ændringen medfører.  

Senest har uddannelses- og forskningsordfører Sofie Carsten Nielsen (R) stillet spørgsmål til Tommy Ahlers om beslutningen om at stoppe med at kompensere transportudgifter for lægestuderende i forbindelse med klinikophold.

Læs mere hos Ugeskriftet.dk