_MG_6734.JPG

Kiropraktorernes systematiske efteruddannelse er startet op i år med krav om, at kiropraktorer i overenskomstklinikker skal registrere al kursusaktivitet. Kiropraktorer i klinikker uden overenskomst, i sekundærsektoren, på universiteter m.v. opfordres til også at registrere deres efteruddannelse af hensyn til dataindsamlingen.

Efteruddannelsestimer fra NIKKB-kurser skal du ikke selv taste ind, disse registreres automatisk, når kurset er afholdt. Kurser udbudt af ekstern part skal du selv registrere. Er udbyderen på listen over forhåndsgodkendte udbydere og falder i øvrigt inden for retningslinjerne, bliver disse kurser godkendt som systematisk efteruddannelse. Alle selvregistrerede aktiviteter vil til at begynde med fremgå som ikke-godkendt efteruddannelse. 

Kurser, der er godkendt som systematisk efteruddannelse, og som har fundet sted på hverdage, kan du søge økonomisk kompensation for fra Kiropraktorfonden. Vil du søge om kompensation for kurser, du har deltaget i i 2018, så er det også inden nytår, du skal til tasterne på. Der ydes kompensation for kurser på hverdage med kr. 3.000 pr. dag og op til kr. 6.000 pr. år.

Husk, at fra 2018 er kompensationsordningen ændret, så den udelukkende gælder for kiropraktorer i klinikker med overenskomst og kun altså aktiviteter, som er eller bliver godkendt som systematisk efteruddannelse. Kurset skal fortsat have foregået på en hverdag.

Du anmoder om kompensation på ’min side’ på nikkb.dk i menuen ’Kompensation’. NIKKB-kurser, herunder Faglig Kongres, bliver automatisk tilgængelige under ’Kompensation’ i en anmodningsformular efter kurset. Eksterne kurser (hvad enten det er en forhåndsgodkendt udbyder eller ej) som du selv har registreret, skal være godkendt som systematisk efteruddannelse og være afholdt på en hverdag, inden de vises i formularen, hvor du søger kompensation. 

Du kan følge status på eksterne kurser i menuen ”Mine kurser”, og systemet notificerer dig pr. mail, når et eksternt kursus er blevet godkendt som systematisk efteruddannelse.

Det er NIKKB, der håndterer registreringer og kompensationsanmodninger. Hver anden måned (januar – marts – maj – juli – september - november) vurderer NIKKB, om eksterne efteruddannelsesaktiviteter, hvad end de er i regi af forhåndsgodkendt udbyder eller ej, kan godkendes som systematisk efteruddannelse. I de øvrige måneder behandler NIKKB anmodninger om kompensation (februar – april – juni – august – oktober – december) og sender dem til Danske Regioner, der står for at udbetale kompensationen via NemKonto.

NIKKB har netop behandlet en stor bunke registeringer og anmodninger om kompensation. Afventer du besked om et eksternt kursus er blevet godkendt som systematisk efteruddannelse, vil der ligge besked i din mailboks. Har du anmodet om kompensation før den 13. december, forventer NIKKB, at du vil modtage kompensationsbeløbet på din Nemkonto fra Danske Regioner inden årsskiftet.

Har du deltaget på kurser, der ikke bliver godkendt som systematisk efteruddannelse, har du mulighed for at anmode om, at spørgsmålet indbringes for Kiropraktorfondens bestyrelse.

> men husk: mangler du at registrere kurser eller at anmode om kompensation for kurser, du har været på i 2018, så er det inden 31. december, du skal gøre det!

Gode links: