dimitender juni 19.jpeg

- Den evidens, I er blevet præsenteret for og gjort bekendt med under uddannelsen, er grundlaget for, at I får flere og flere opgaver i sundhedsvæsenet. Der er i stigende grad brug for kiropraktorer. Sådan bød Ole Skøtt, dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, velkommen til kandidaterne og deres familier.

I sin tale opfordrede han kandidaterne til at deltage i forskning og udvikling af faget.

Efter overrækkelse af kandidatbeviser stod Taj Murmann som repræsentant for kandidatholdet for en underholdende tale. Iført holdets fælles lodne lilla ”studerehat”, fortalte om en farverig studietid præget af stærkt fællesskab, nære venskaber og tryghed i at fejle og lære sammen.


Taj Murmann med holdets fælles "studerehat"...


...og her med sin egen "kiropraktorhat", som han symbolsk skiftede til.

Taj Murmann sendte også en kærlig hilsen til alle de undervisere og fagfolk, holdet har mødt på studiet.

-Tusind tak for al den viden, I har givet os. Tak for den uddannelse, der er en af de bedste kiropraktoruddannelser i verden.

Dagens festtaler var Lone Kousgaard Jørgensen, formand for Dansk Kiropraktorforening.

Hun ønskede kandidaterne stort tillykke med uddannelsen skiftet fra teori til virkelighed, når de nu skal ud af de trygge rammer på SDU og møde patienter med bevægeapparatslidelser og alt muligt, der gør ondt.

- Der bliver flere muligheder for kiropraktorer i sundhedsvæsenet. Vores program i Dansk Kiropraktor Forening har fire overskrifter: ”Vi mangler kiropraktorer” er en af dem. Der er stor brug for jer.

Under overskriften ”Lighed i sundhedsvæsenet” viste Lone Kousgaard Jørgensen et billede af den nye sundhedsminister Magnus Heunicke, som hun beskrev som et ubeskrevet blad på sundhedsområdet.

- Det, vi gerne vil med sundhedsministeriet, er at diskutere adgang til behandling for bevægeapparatslidelser. En af de behandlinger, der først bliver anbefalet til disse patienter, er netop kiropraktorbehandling, som koster penge for patienten, hvorimod scanninger og operationer er gratis ydelser i sundhedsvæsenet. Vi vil blandt andet forsøge at få fokus på at øge kendskabet til de udgifter for sundhedsvæsenet, der er knyttet til de patienter, der har ondt i bevægeapparatet, når de ender med sygemeldinger og måske endda førtidspension, sagde hun.

10 kandidater kan lyde af få. og det er også et ualmindeligt lille hold. Til vinter dimitterer 25, og en prognose, KIROPRAKTOREN har udarbejdet sammen med studieledelsen på klinisk biomekanik, viser, at der er næste to år, dimitterer 80 kiropraktorer. I 2019 er samlet dimitteret 23, mens der i 2020 forventes at dimmitere 40. 

Navne på de ti kandidater:
Mathias Falkenberg Kristensen
Katrine Kildsgaard
Heike Aaby Nielsen
Anna Mia Johannesson
Anette Randeris
Taj Murmann
Thomas Damsgaard
Sander Eilskov Jensen
Philip Benn Have
Morten Bo Kristensen

DKF ønsker alle de nye kiropraktorer et stort tillykke!