dimission beskåret 2.jpg

I dag dimitterede 13 nye kandidater i klinisk biomekanik fra SDU. Kun 9 havde mulighed for at deltage i ceremonien. En af dem, der var forhindrede er lige nu på tour med Cirque du Soleil.

Dekan Ole Skøtt pointerede i sin velkomst, hvor vigtigt det er, at det fremsatte forslag til en sundhedsreform skal tage hensyn til forskning og uddannelse på universiteter og hospitaler - og samarbejdet mellem behandlere og borgere, patienter og brugere på sundhedsområdet.

Nyudklækkede cand.manu. Jacob Fløe Aaskov holdt kandidattalen, hvor han gjorde meget ud af at takke underviserne på SDU - og kiropraktorer og Dansk Kiropraktor Forening for deres utrættelige arbejde for at udbrede kendskabet til faget.

Han talte bl.a. om den forestående turnustid, hvor de skal et år i praktisk supplerende uddannelse i en klinik. Turnus præger, sagde han og mindede om, at man skal møde tutor med respekt, men aldrig stoppe med at være kritisk. Han mindede også om, at de som kiropraktorer kommer ud til mennesker i alle aldre, der har brug for dem og deres viden og evner. 

Annette Roed, formand for Kiropraktorfonden og Region Midtjyllands Udvalg for nære Sundhedstilbud, understregede i sin festtale, at kiropraktorerne har en stor rolle at spille i det nære sundhedsvæsen og i det forebyggende arbejde. Kiropraktorerne skal holde sig til, når det nære sundhedsvæsen i den kommende tid skal udbygges, for også her kan deres store viden bruges.

”I er en faggruppe, der over tid har været i stand til at gøre jer bemærket med en stor indsats indenfor den videnskabelige verden, og har opbygget en praksis der bygger på et stærkt evidensbaseret grundlag,” afsluttede Annette Roed.

DKF ønsker de 13 nyuddannede stort tillykke!

Kender du en, der er interesseret i at blive kiropraktor? 23. februar holder Sundhedsvidenskabeligt fakultet og klinisk biomekanik Åbent hus - læs mere her