Pakkeforløbene.jpg

Gennem de seneste måneder er der blevet sat fokus på udfordringen med at inkludere flere i pakkerforløbene under §64.

Regionalt har kredsforeningerne kontaktet enkeltmedlemmer med henblik på at sætte mere skub i processen og nationalt har sekretariatet udsendt foldere og vejledninger til at komme i gang med forløbene.

Nu er halvårstallene for 2019 i hus, og selvom der er fremgang at spore, er den så begrænset, at det ikke bringer det samlede antal påbegyndte forløb meget tættere på måltallet.

Sammenlagt er næsten 300 flere gået i gang med et pakkeforløb i løbet af 1. halvår 2019 end i samme periode 2018. Desværre er der stadig langt op til de 15.000 borgere, som er sat som måltal i overenskomsten med Danske Regioner.

64-1halvår.png
Antallet af borgere på §64 er stigende