højlund.jpg

På Dansk Kiropraktor Forenings årsmøde 2019 der afholdes i Horsens lørdag den 9. november præsenteres traditionen tro Årets Kiropraktor.

Og ligesom sidste år, hvor prisen gik til Peter Højgaard, bliver det ikke nødvendigt med et valg. Der er nemlig kun indstillet en enkelt kiropraktor. Og hvem det er, løftes sløret altså først for på årsmødet.

Om prisen:

Årets Kiropraktor blev stiftet i 2012 og uddeles til en kiropraktor, der har ydet en særlig indsats inden for det kiropraktiske fagområde. Alle DKF's medlemmer kan indstille kandidater til prisen, som der efterfølgende afholdes afstemning om – hvis altså der er indstillet mere end en.

I 2017 blev kvalitetskonsulent og ekstern lektor Janni Bang Årets kiropraktor for sin store indsats inden for akkreditering og datasikkerhed.

I 2016 blev kiropraktor, Susanne Lynge, som til daglig driver klinik i Brønderslev, og har gennemført masteruddannelse i muskuloskeletal pædiatri og senest startet forskningsprojekt om kronisk hovedpine hos skolebørn. P

I 2015 blev Carsten Hviid fra Århus Årets Kiropraktor for sin store hjælpsomhed og mangeårige indsatser i standens tjeneste, bl.a. i Turnusudvalget.

I 2014 blev Hanne Nøddeskou-Fink Årets Kiropraktor for sit store engagement i sportskiropraktik, som har inspireret mange til at blive kiropraktorer.

Årets kiropraktor 2013 blev Nis Alnor for hans mangeårige virke som formand for Dansk Kiropraktor Råd samt hans arbejde med udvikling af Kiropraktorernes etik.

I 2012 gik prisen til Claus Dam Nielsen for hans indsats inden for kiropraktorers efteruddannelse.