sagar.jpg

Fra torsdag den 7 til lørdag 9. november afholdt Dansk Kiropraktor Forening som bekendt generalforsamling og årsmøde i Horsens. Det blev til tre gode dage med masser af faglighed, debat og festligt samvær for næsten 300 medlemmer af foreningen.

Nu kan du læse referatet, se de opdaterede vedtægter og kigge nærmere på evalueringen:

Referat

Opdaterede vedtægter

Evaluering

Et godt årsmøde – det siger evalueringerne

192 af de der har besvaret spørgeskemaet har givet årsmødet karakteren ’God’ eller ’Rigtig god’. Kun 2 ud af de i alt 223 besvarelser er negative.

Også Opus Horsens får en positiv bedømmelse – her er i alt 170 positive og kun 7 negative.

Forplejningen er generelt bedømt positivt – 123 siger ’God’ eller ’Rigtig god’, mens blot 19 siger ’dårlig’ eller ’Rigtig dårlig’. 47 personer svarer hverken eller.

Både årsmødets åbne og lukkede del får primært positive tilkendegivelser og nærmest ingen negative. Den åbne del får med 153 positive og 23 ’hverken/eller’ svar den mest positive, mens den lukkede del får 117 positive og blot 7 negative. Her er der dog 43 der har svaret ’hverken/eller’.