Røntgen-skelet.jpg

Gebyret, som Sundhedsstyrelsen opkræver for sit arbejde med strålebeskyttelse, er ændret sidste år. Det ses dog først af opkrævningerne, som kiropraktorklinikker og andre har modtaget i december eller modtager her i januar.

Som følge af omlægning af loven om ioniserende stråling og strålebeskyttelse paragraf 24, der skulle implementere nyt EU-direktiv, har Folketinget besluttet, at der i stedet for et anmeldelsesgebyr skal være et årligt gebyr. Hvis man har registreret en strålingsgenerator til bestråling i flere anlæg, uden at dette kræver, at strålekilden flyttes fysisk, skal man betale et årligt gebyr pr. anlæg, hvor strålingsgeneratoren anvendes.

Ændringen omhandler:

  • Gebyrpligtig strålingsgenerator eller en lukket radioaktiv kilde godkendt til mobil brug
  • Højaktive lukkede radioaktive kilder

Der er tale om ændringer af gebyr- og bidragssatser, der er ændrede, så gebyrernes størrelse kommer til at afspejle risici ved kilderne. Desuden er en række engangsgebyrer (anmeldelsesgebyrer) omlagt til årsgebyrer, der tager højde for de løbende udgifter til blandt andet tilsyn. Ændringerne er også relateret til de nye strålebeskyttelsesregler, der følger af EU-direktivet (2013/59/EURATOM).

Det skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside, hvor den informerer om ændringen.

Spørgsmål i forbindelse med fakturaerne kan rettes til Sundhedsstyrelsen på telefon 44543454 eller til hovedpostkassen sst@sst.dk, hvorfra Informationscenteret vil sørge for, at spørgsmålene videreformidles til de rette enheder.

Her hos Nordisk Institut for Kiropraktik og klinisk Biomekanik (NIKKB) kan du læse mere om implementeringen af EU-direktivet 2013/59/Euratom, som har ændret de danske bekendtgørelser, som regulerer diagnostisk anvendelse af røntgen.