Folketingssalen_Christoffer Regild_debat_02.jpg

Efter en række sager de senere år, hvor patienters lunger er punkteret som følge af akupunktur i på brystkassen, er Folketinget nu klar med en ganske solid stramning af reglerne på området.

Hvor alle og enhver hidtil har haft lov til at udføre akupunktur, vil det fremover kræve et kortere kursus samt en uddannelse af flere hundrede timers varighed at udføre akupunktur på brystkassen. Medmindre du er enten kiropraktor, læge eller du udfører akupunktur som led i sygehusbehandling, dvs. under lægeligt opsyn.

- Det er med glæde jeg ser, at en lov, der udspringer af episoder med manglende patientsikkerhed, i dette tilfælde er lavet efter gode faglige retningslinier og med fokus på uddannelsesniveau, siger Lone Kousgaard Jørgensen, Formand for Dansk Kiropraktor Forening.

Det obligatoriske kursus giver basisviden i anatomi, fysiologi, patologi samt håndtering af skader i et omfang, så ’kursisterne’ besidder den fornødne kendskab til at forebygge, erkende og håndtere eventuelle skader, herunder også på lungerne efter nåleakupunktur.

- Disse helt basale kundskaber samt undervisning i nåleakupunktur er en naturlig del af den femårige kandidatgrad i Kliniks Biomekanik på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. Derfor er det naturligt, at kiropraktorerne undtages fra kurset ligesom lægerne, siger Lone Kousgaard Jørgensen.

Fakta:

Ca. en fjerdedel af de danske kiropraktorer benytter sig af akupunktur, mens knap halvdelen anvender ’dry needling’.

Kommentarer (0):

Log ind for at læse og skrive kommentarer

her.