hovedpine.jpg

Anbefalingerne beskriver en række forslag til indsatser, som sætter fokus på, hvordan sygdommene kan blive diagnosticeret uden forsinkelse, og det tværfaglige samarbejde organiseres bedre.

De henvender sig til sundhedspersonale og til ledere og planlæggere, som opfordres til at udarbejde forløbsprogrammer og samarbejdsrammeaftaler.

Henrik Wulff Christensen, kiropraktor, læge, ph.d. og direktør for Kiropraktorernes Videncenter NIKKB, deltog i den arbejdsgruppe, der har udarbejdet anbefalingerne.

”Kiropraktorerne er nævnt som en fuldstændig ligeværdig og synlig aktør i håndteringen af patientgruppen. Anbefalingerne giver kiropraktorerne en central rolle i forhold til at kunne bidrage til patienter med disse kroniske hovedpinetyper,” siger han og påpeger:

”Men det er en rolle, vi ikke får forærende, men skal tage. Vi skal informere lokalt, dvs. lægerne, kommunerne og regionalt skal kiropraktorerne bringe disse anbefalinger i spil.”

Anbefalingerne fokuserer specifikt på behandlingsforløbet for personer, som lider af spændingshovedpine, migræne, klyngehovedpine, samt personer, hvor hovedpinen er udløst af medicinoverforbrug eller af et hovedtraume.

Med hensyn til udredning og diagnostik anbefaler styrelsen først og fremmest:

  • At udredning og diagnostik af de almindeligste hovedpinesygdomme primært foregår i almen praksis
  • At der benyttes standardiserede diagnostiske værktøjer såsom hovedpine-dagbog og hovedpinekalender
  • At alle sundhedsfaglige, som deltager i udredning og diagnostik, anvender validerede diagnostiske kriterier, når der stilles en hovedpinediagnose
  • At graden af funktionsevnebegrænsning vurderes i en biopsykosocial kontekst (ICF-modellen)

Det anbefales desuden at overveje henvisning til fysioterapeut eller kiropraktor, hvis der vurderes at være muskuloskeletale forhold, der kan have indflydelse på hovedpinesygdommen. 

Kiropraktorerne er skrevet ind som mulig aktører, og i flere afsnit beskrives kiropraktorens kompetencer, og hvordan henvisning til, kommunikation med og opfølgning hos kiropraktor kan foregå.

Figur fra de nye anbefalinger om samarbejdet om patienter med hovedpine, som Sundhedsstyrelsen har udgivet 24. september. 

Ikke-medicinsk behandling fylder en del i "Tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme, som medfører nedsat funktionsevne" og manuel behandling omtales flere gange som et tilbud, der bør overvejes. Man er ikke blind for udfordringen, som den høje egenbetaling spiller her.

På side 37 står således: "I forhold til den ikke-medicinske behandling, tilrettelægges behandlingen ofte på et erfaringsbaseret og individorienteret grundlag, og der mangler en systematisk gennemgang af evidensen for effekten af de ikke-medicinske behandlingsmuligheder. Der er dog evidens for en effekt af visse ikke-medicinske indsatser, og her er det et problem, at henvisning til f.eks. fysioterapeut, kiropraktor og psykolog kræver egenbetaling, hvorved økonomisk udsatte patienter ikke har mulighed for at benytte tilbuddet" 

Ud udover repræsentation fra NIKKB er de andre i arbejdsgruppen fra en række sundhedsfaglige selskaber, Danske Regioner, Kommunerne og Nationalt Videnscenter for Hovedpine.

Find anbefalingerne her i nyhed fra Sundhedsstyrelsen